Дарение от Института за изследване на изкуствата към БАН получи Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Сред дарените осем книги са и три издания, които библиотеката не притежаваше до момента – „Фестивали за музикалносценични изкуства. Концепции. Метаморфози. Реализации“ (2020), „Пътища на балканските зографи“ (2020) и „Българският XX век в изкуствата и културата“ (2019).
Много ценна за нас и за старозагорци, е новата книга на гл. ас. д-р Емилия Жунич „Фестивали за музикалносценични изкуства. Концепции. Метаморфози. Реализации“. В изданието има подробна информация за известните фестивали в Залцбург, Брегенц, Флоренция и др., разглеждат се общо българските фестивали, а цяла глава е посветена на Фестивала за оперно балетно изкуство в Стара Загора.
Двуезичното издание „Пътища на балканските зографи“ (Roads of Balkan Icon-Painters) показва богатството на балканското художествено наследство от поствизантийския период в църковната монументална живопис.
Kнигата „Българският XX век в изкуствата и културата“ предлага едно интересно историческо пътешествие из българското изкуство от миналия век, описва процесите на модернизация на българската култура. Изданието е богато илюстрирано и съдържа много ценна информация за развитието на литературата, театъра, музиката, киното, визуалните изкуства и архитектурата.
Сред другите заглавията са и изследването „Изкуствата, пазарът, публиките”, в което са поставени на фокус актуални въпроси, свързани с динамиката в създаването, разпространението и функционирането на изкуствата в съвременната култура, сборникът с доклади от научна конференция „Добри Христов и Българският XX век” и др.

Екипът на Регионална библиотека благодари на Института за изследване на изкуствата за благородния жест. Благодарим и на д-р Е. Жунич, която от името на Института, предостави книгите.