В деня на първата годишнина като ректор, доц. д-р Добри Ярков пред Dolap.bg:“Имаме амбицията Тракийски университет да стане един от основните фактори на висшето образование в България и Европа“

Доцент Ярков, незабелязано се изниза една година от 27 ноември 2019 г., когато бяхте избран за ректор на Тракийски университет Стара Загора. Каква беше тя за Вас, като се има предвид, че само през първите три месеца успяхте да работите при нормални условия, след което започна епидемията с COVID-19?

Преди една година, когато се провеждаха изборите за ректор от Общото събрание, едва ли някой е допускал какво ще се случи през 2020 г. Но ние сме хора, които приемаме предизвикателствата. И въпреки COVID ситуацията, повечето от нашите дейности, залегнали в мандатната ми програма, успяхме да реализираме в тази трудна пандемична обстановка.

Как успяхте да преустроите напълно не само учебния процес, но и цялостната дейност на учебното заведение?

Преустройството започна още в началото на месец март 2020 г. Всички в екипа ми бяха всеотдайни и невероятни професионалисти. Доверих им се на 100%. И само за три-четири дни успяхме да преустроим цялата система и да започнем да използваме всички форми на дистанционно обучение в електронна среда. Това беше изненада и за мене, но за радост успяхме да се организираме и проведем кандидатстудентските изпити онлайн, включително и редовните кандидатстудентски изпити през месец юли.

Много неща се случиха в университета. Аз се чувствам удовлетворен, че изпълних поетия от мен ангажимент пред Общото събрание и пред цялата академична общност в изборния ден и успяхме да увеличим заплатите с 20% на целия личен състав. Същинската заплата стана 1000 лв. Времето показа, че с нашите стъпки сме изпреварили дори това, което държавата сега има намерение да направи. От завчера имаме споразумение с министъра на образованието и науката и Съвета на ректорите, заедно със синдикатите, от 1 януари 2021 г. и заплатата на асистентите става 1300 лв. Ако не бяхме направили тази крачка, идващата година наистина щеше да бъде много тежка.

Успяхме да изпълним на 100% държавния план прием. Всички места по държавна поръчка, които бяха 1260, запълнихме. Освен това сме приели над 600 студенти платено обучение по бакалавърски, магистърски и докторски програми. Убеден съм, че интересът към Тракийски университет се увеличи – неговата популярност, репутация, авторитет, както по отношение на общинско и областно ниво, така и на национално и международно ниво.

Въпреки пандемичната обстановка, два пъти пътувах – веднъж до Хановер, Хамбург и Кил и втори път до Гисен и Лайпциг. Посетих знакови ветеринарни факултети с висок рейтинг и популярност в света. Там отворихме врати, изградихме мостове и през 2021 г. първите наши студенти и специализанти ще заминат на специализация там. Целта е нашите млади хора да повишават квалификацията си в най-авторитетните висши учебни заведения в Европа, за да могат като се върнат да донесат не само знания за лабораторната техника, но и начина на поведение, моделите на общуване в научната и преподавателската сфера. Те ще бъдат наистина други хора. И това ще донесат при нас, сред студентите.

Друго голямо постижение е разкриването на нови специалности. Това не беше планувано в програмата ми преди и по време на изборите, но се наложи от живота. Още в началото на годината направих пълен анализ на това, което се е случило предната година. Установихме, че има специалности, за които държавната поръчка е 80 човека годишно, а общо в трите курса има по 5-7 човека. Това означаваше, че няма никакъв интерес към тези специалности. Веднага започнахме проучвателни действия в началото на новата година с бизнеса, с общините в региона. И те ни подсказаха къде има голям дефицит на квалифицирана работна ръка. Така стартирахме осем нови специалности. Оказа се, че за тях интересът е изключително голям. Дори за специалностите „Помощник фармацевт“ и „Медицински козметик“ има запитвания за новата учебна година и то не от един или двама. Запълнихме новата специалност по етерично-маслени култури . Вече говорим за завършващ цикъл, да стигнем до готовия продукт.

Нямаше как да не тръгнем към създаване на IT– специалности, защото нашият университет е мултидисциплинарен. Има акредитирани вече близо 20 професионални направления във всички обрасти на икономиката и обществения живот. Това налага във всички сфери да се използват специалисти от IT– сектора. Тук не говорим само за софтуерни инженери, а специалисти в сферата на аграрното инженерство – за роботизация на процесите в животновъдството, в сферата на земеделието, в сферата на ветеринарната медицина, на медицината, на педагогиката… Закупихме лаборатория по виртуална реалност, която надявам се до пролетта да стартираме. Така ще минем на ново ниво на обучение на студентите с приложение на виртуалните технологии в образованието. За нас беше неизбежно да подготвяме IT – специалисти, защото в Стара Загора и региона има дефицит от такива кадри.

Далеч съм от мисълта, че нашите студенти, които учат и завършват тук, ще работят по КОЛ-центрове. Докато завършат, може би няма да ги има, но подготвяме специалисти, които ще имат посоки, където са нашите професионални направления. Там дефицитът е явен.

Радвам се, че успяхме да привлечем хабилитирани преподаватели – професори и доктори на науките, стегнахме катедрата по математика и информатика и резултатите са на лице. Освен това договорихме специалисти от много висок ранг от чужбина за наши преподаватели: проф. Живка Овчарова от Технологичния институт в Карлсоне, проф. Александър Щарке специалист по продуктивни животни от института в Лайпциг, проф. Герхард Криинс от университета Гисен, проф. Марти Крамер и др. Привлекли сме и специалисти, които ще ни помагат при създаването на Университетската ветеринарна болница – д-р Марк Куене от Хамбург. Така че това е ново, сериозно постижение на университета.

Господин ректор, какво още ново се случи за една година във Вашия университет?

Тракийски университет със своите експертизи, влезе много силно в Мини Марица Изток. Известно е, че там има сериозен проблем. Сега всички очакват „зелената сделка“. Университетът нямаше как да стои настрана, защото въпреки че е интернационален, е ситуиран в Стара Загора и има много важно значение за общината и за целия регион. Предстои диверсификация в икономиката на региона и то е стресиращо за хората, които работят най-вече в мините и в тецовете. Това са над 15000 човека, пряко заети и най- малко 6000 – косвено заети в енергетиката. Там сме се заели със сериозна експертиза. Дори сме понапреднали с нещата. Направили сме почвени анализи, анализи на водата, на растителността на рекултивирани и култивирани терени. Закупихме расови животни. Университетът иска там да започне научно развойна дейност, така че да помогне в три направления: Когато се наложи, да участва в квалификацията и преквалификацията за нуждите на новите активности в района; Да участва със своите експертизи в диверсификацията на икономиката и да предложи дейности в производството и контрола на храните. Идеята ни е тези земи да се използват за производство на храна и енергия. Затова водим преговори с Техническия университет да използваме и неговата експертиза в областта на техническата сфера и неговите иновативни идеи за производство на енергия, на качествена растителна и животинска продукция; На трето място имаме идеи как да подобрим почвеното плодородие и да съхраним земята на тези терени, които изглеждат като космически пеизаж. Това е новото, което университетът е поел.

Новината от вчера е, че Академичният съвет прие решение за създаването на Институт към Тракийски университет. Най-вероятно ще се нарича за нисковъглероден преход и устойчиво развитие или само „За устойчиво развитие“. В момента уточняваме само наименованието му и веднага внасяме искането си в Министерство на образованието и науката за приемане от Министерски съвет. Този институт ще бъде координатор на всички идеи, не само в научно-развойната, но и в приложната дейност. Ние работим в посока скъсяване на хранителната верига – от фермата до масата.

Доцент Ярков, безспорен факт е, че Вие сте перфектният мениджър, но без екипа Ви всички тези дейности и то в такъв мащаб, не биха могли да се случат. Отговориха ли заместниците Ви на Вашите очаквания? Какво те направиха през изминалата първа мандатна година?

В разговорната си реч не използвам местоимението „аз“ в първо лице единствено число. Всичко, за което говорих, а има още толкова много сторено, го направихме ние – екипът, университетът. Наистина екипът, с който работя са хора подбрани – работливи, всеотдайни, отговорни и хора с капацитет. За всеки от тях мога да кажа само добри неща, защото всеки си изпълни и преизпълни задачите.

Но няма как да не започна с зам. ректора по учебната работа доц. Нели Грозева, защото там резултатите са най-най-видни. Но заедно с това бързам да уточня, че когато стартираме дадена дейност, която е приоритетна за университета, това е приоритет на цялото ректорско ръководство. За изпълнение на учебната работа на доц. Грозева са помагали всички зам.ректори, включително помощник ректорът и главният секретар. Всички сме гледали и работили в една посока.

Благодарение на проф. д-р Мирослав Карабалиев, научната работа Тракийски университет вече е на пето място сред другите ВУЗ. Тъй като той ръководи Центъра по компютърни и информационни дейности, той беше ангажиран с обслужването на цялото онлайн обучение на целия университет. Той дирижираше електронната среда на кандидатстудентската кампания . Не сме спрели квалификационната и преквалификационната дейност ръководена от доц. Генчо Вълчев. Направихме много промени в Колективния трудов договор, подготвяме промените в Правилника, за което отговаря проф. Румен Бинев, зам. ректор по административно-стопанските дейности. Имаме нов директор на Учебно-опитното стопанство, нов директор на Центъра по компетентност и продължаващо обучение.

Имаме сериозен напредък по проектите, за които отговаря доц. Емил Славов, който е и общински съветник. Той ни е топлата връзка с Община Стара Загора. Доста проекти стартирахме. Единият е към Министерство на регионалното развитие – за Региони в растеж. От вчера имаме добра новина. Националната научна програма „Интелигентно животновъдство“, която ние сме инициирали, вече е факт. Тя е на стойност 4.5 млн лв. Това е програма, която ще ни осигури доста полезна работа през следващите две години по отношение на дигитализацията в животновъдството, роботизацията и автоматизацията на процесите – доене, почистване, хранене на животните, електропастири, електронно маркиране и т.н. Сега кандидатстваме по проект за модернизация на висшето образование за 5 млн лв. в партньорство с УНСС, Русенския университет, Пловдивския медицински университет, Софийски университет, Бургаския университет „Асен Златаров“, Лесотехническия и др. Стопанската камара също е партньор по този проект. Вече сме спечелили проекти за над 15 млн лв. С главния секретар работим за популяризирането на това, което се случва в Тракийския университет и повишаване на неговия имидж.

Какво включва строителната програма?

Тя е доста амбициозна. До края на мандата ни имаме намерение да завършим всички започнати обекти на територията на Студентски град. Ще санираме останалите несанирани зали с цел да се подобри енергийната ефективност и се подобри комфорта на нашите студенти и преподаватели. По фонд „Устойчиви градове“ ще реновираме трите общежития No 5, 6, 7. Ще завършим обекта на Старозагорските минерални бани. Имаме какво да направим по материалната база в Учебно-опитно стопанство, в Конната база… Дано стигне времето и парите.

Особено важни са контактите Ви с училища , университети, фирми, общини. Кои са те?

Имаме сключени доста договори с училища. По актуализирания Закон за висшето образование от 25 февруари 2020 г. имаме договори с ППМГ „Гео Милев“ и новооткритата Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи, както и с Търговска гимназия Стара Загора, с ПГ по селско стопанство в град Гоце Делчев, която е като копие на нашите специалности. От този район имаме вече кандидатстуденти. Договори имаме с ветеринарните гимназии в Стара Загора, в Ловеч и Добрич, с Техническия университет , с Лесотепническия, подготвяме с Минно-геоложкия и Русенския, с УНСС, с немските университети с Гисен, Хановер, Лайпциг, с клиниката в Люше…

Какво много важно планирате за 2021 г.?

Всичко, което сме стартирали през 2020 г. ще продължим да работим. За 2021 г. имаме само една мечта:Да свърши тази пандемична обстановка, от която всички да излезем живи и здрави. Да продължим нормалния живот на университета.

Със споразумението, което подписахме, ще работим отново за увеличаване на възнагражденията. Ще продължим политиката за повишаване на доходите на преподавателите и служители, които работят в Тракийски университет.

Университетът стои финансово стабилно. Влизаме в 2021 г. в добра кондиция. Създаваме нови структури.

Планираме да започнем производство на хранителни стоки с името на университета. Вече патентоваме марка „Тракийски университет“. Имаме Учебно-опитно стопанство, което разполага с крави за мляко, крави за месо, имаме овце, ще напълним свиневъдната ни база имаме 100 биволи от специална порода, които готвим за научно-развойна дейност в Мини Марица Изток. Така че искаме да излезем на пазара с производство на биопродукти. Това няма бизнес цел. Университетът е държавен. Неговата основна цел е да подготвя специалисти с висше образование. Но тъй като нашият университет е лидер в областта на животновъдството и ветеринарната медицина, изобщо в производството на храни, искаме нашите студенти да са добре подготвени. За 2021 г. плануваме да изградим към университета млекопреработвателно предприятие. Там студентите ще се обучават, включително и по контрол на храните и евентуално кланица за животните, които са с насока за производство на месо. Имаме възможност да произвеждаме мед, вино, почти всички хранителни продукти, т.е. ще излезем на пазара с наша стока. Тя ще бъде качествена, 100 % ще бъде от натурални суровини и по стари български рецепти.

Кога да очакваме Вашите продукти?

Още тази година за Коледа сме започнали пробни серии, които технологично ще изчистим и догодина по това време трябва да имаме готови продукти на пазара, произведени по наши технологии, иновативни, изцяло от натурални продукти.

Явно, че всичко не може да се каже в едно интервю, но на кого искате да благодарите за постигнатия шеметен успех на Тракийски университет само за една година?

Тракийски университет върви напред, за което благодаря на колегите от ръководството. Благодаря на целия академичен състав и на всички студенти. Благодаря за подкрепата на общинското и областното ръководство на Стара Загора. Благодаря и на подкрепата на централната власт, която повярва и подкрепи нашите инициативи. Последно за създаването на този Институт за устойчиво развитие на Мини Марица Изток. Това не съм свършил аз. Свършиха го колегите, екипът и всички ние. Темпото на работа доста се увеличи. Но имаме амбиция, Тракийски университет да стане един от основните фактори на картата на висшето образование в България и в Европа.

В този смисъл какво е логото на университета, който ръководите?

Това е въпрос, който доста време премислям. Девизът на нашия университет трябва да бъде: „Тракийският университет е университет за лидери!“ И аз съм сигурен, че само след 4 години, нашият университет ще бъде сред тези, които подготвят лидери. Аргументите ми за това са, че много от нашите възпитаници са министри, народни представители, кметове и областни управители, в бизнеса са ръководители на сериозни проспериращи компании. Самочувствие ми дава фактът, че много чужденци, завършили Тракийски университет, са на високи позиции в ръководствата на държави, на частни компании. Имаме директори на болници в Дубай, в Америка, Канада…Това са лидери, които са подготвени в Тракийски университет.

Сега в нашия университет учат над 600 студенти от 48 държави почти от всички континенти. Преди няколко дни подписах дипломите на 6 завършили ветеринарни лекари, които бяха от 5 страни – Норвегия, Финландия, Германия, Англия, Гърция – европейски страни.

В навечерието сме на 8 декември. Какви са благопожеланията Ви към студентите за техния празник?

В тази обстановка, първото нещо, което им пожелавам е да бъдат здрави и разумни. Да знаят, че през изминалите и предстоящите месеци на онлайн обучение, през които не можаха да натрупат практически знания, ще направим всичко възможно през следващия семестър, това да наваксаме, ако се наложи и през летните месеци. Да се гордеят, че са студенти на Тракийски университет.

Аз съм горд с нашите студенти. Ето сега студентите от Медицинския факултет, Медицинския колеж, от Филиала в Хасково всеки ден нови и нови се включват като доброволци на първата фронтова линия в борбата с това коварно заболяване.

Доцент Ярков, огромната отговорност която носите като ръководител на най-голямата структура на територията на региона с близо 10 000 студенти и над 600 души персонал, какво Ви дава и какво Ви отнема?

Изцяло съм се отдал на Тракийски университет. Мечтата ми е хората, които работят и учат тук да се усмихват повече, да са щастливи, с желание да идват на работа, в часовете, на упражнения, да дават максимално от себе си, да се чувстват удовлетворени от това, което правят. Аз съм удовлетворен. Щастлив съм, че ми е гласувано доверие да ръководя Тракийски университет. Загубата е за семейството ми, тъй като за него време почти не остава.

Радостен съм, че мечтите ни се сбъдват, че това което сме обещали успяхме да изпълним и преизпълним.

За себе си какво пожелавате за следващите години?

Пожелавам си здраве, спокоен дух и вяра, че по-доброто предстои!

Росица Ранчева