Славейковци си припомниха живота и делото на арх.Христо Димов

Специален урок, посветен на живота и делото на арх.Христо Димов проведоха третокласниците от иновативната паралелка на преподавателя Гергана Вълкова. Малките възпитаници на 2 ОУ”Петко Р.Славейков” се срещнаха в петък с арх.Емил Василев, който им разказа увлекателно за видния старозагорец и за професията си, в която освен ум, се влага и много сърце.

Децата бяха нарисували с ярки цветове едни от най-забележителните сгради, проектирани от арх.Димов. Веднага отгатнаха от снимките, кои са сградите на двете училища в Стара Загора, дело на видния архитект – сега СУ”М.Горки” и СУ”Васил Левски”.

Специално внимание арх. Емил Василев обърна на съвършената пропорция в сградите на своя колега. Отделено беше особено внимание на сградата на минералната баня в с.Ягода. На това, че сградите също са като живите същества и имат нужда от поддържане и обновление.

„Ние полагаме много усилия като архитекти и настояваме да има по-добри закони, които да не позволяват да се рушат забележителните сгради. Да може държавата да откупува имоти, за които собствениците не могат да се грижат.” – каза на децата арх.Емил Василев.

Той специално им обърна внимание, че всички сгради на арх.Димов са толкова съвършени и защото самият архитект е участвал в строителството им. Заедно, разбира се, с главния майстор Христо Караиванов.

„И сега би трябвало да е така, архитектът да е през цялото време заедно със строителите” – обясни арх.Емил Василев.

Децата проявиха интерес към професията му, как се става архитект,  колко и какво се учи, с кои сгради се гордее.

Часът за арх.Христо Димов бе посветен на 130 години от рождението му и беше част от проявите от Славейковите празници, които ежегодно се отбелязват в училището.

Уляна Кьосева