Така ще изглежда базата на  новата професионална гимназия в Стара Загора

Скъпи ученици и родители, съграждани!
Вижте как ще изглежда след приключването на ремонта самостоятелната сграда на нашето училище – Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи (ПГКНМА):
Уникална като хората, които ще бъдат в нея и като средата за обучение и възпитание, която изграждаме заедно.
Здрава! Като основата, която поставяме за професионалния път на нашите ученици.
Красива! Красива като мечтите ни – на ученици, учители и родители. И като бъдещето на възпитаниците на Професионална гимназия по информационни технологии и математически анализи.
А духът в нея ще създадем заедно, нали?

Майя Найденова

директор на ПГКНМА