Славейкови дни във Второ основно училище „П.Р.Славейков“

СЛАВЕЙКОВИ ДНИ ВЪВ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ,,ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“

 16-20 ноември 2020 година

I клас

– Представяне на презентации за живота на Петко Рачов Славейков, чрез които малките ученици да научат повече за патрона на своето  училище – 17.11.2020 г.

Отговорник: класни ръководители на I клас

II клас

– Изработване и представяне от всички втори класове на пет книжки със заглавие „Пчелица“. Книжките ще бъдат изложени във фоайето на училището – 16.11.20 – 20.11.2020г.

Отговорник: класни ръководители на II клас

III клас

– Учениците четат, драматизират, рисуват рисунки и рецитират по произведения на Петко Рачов Славейков – 17.11.2020 г.

Отговорник: класни ръководители на III клас

IV клас – Изработване на постери и проекти свързани с живота и делото на Петко Р. Славейков. Постерите ще бъдат изложени във фоайето на училището – 16.11.20 – 20.11.2020г.

Отговорник: класни ръководители на IV клас

– Щафетни игри с 4 д клас- 18.11.20 г. от 11:30 часа

Отговорник: Русалин Георгиев

 V клас

– Рецитиране на произведения на П.Р. Славейков – 17.11.2020 г.

Отговорник: класни ръководители на V  клас

– Излъчване на документално-художествен филм за П.Р. Славейков, направен от ученици и предназначен за ученици – 17.11.2020 г.

Отговорник: класни ръководители на V  клас

 – Откриване на художествена изложба „Славейкови слънца“ на ученици от Второ основно училище – 19.11.2020г.

Отговорник: Гергана Вълкова

VI VII клас

 – Изготвяне на презентация от учениците на тема: “П.Р. Славейков – живот    и творчество“ – 16.11.20 – 20.11.2020г.

Отговорник: класни ръководители на VI,VII  клас

– Изготвяне на постери от ученици за П. Р. Славейков и излагането им във фоайето на училището – 16.11.20 – 20.11.2020г.

Отговорник: класни ръководители на VII  клас

– Решаване на кръстословица, включваща информация за живота и творчеството на П.Р.Славейков – 17.11.2020 г.

Отговорник: Неда Русева

– Издаване на училищния вестник „Искрици“ – 16.11.20 – 20.11.2020г.

Отговорник: Маргарита Банова

– Ученици преподават на ученици – 16.11.20 – 20.11.2020г.

 Отговорници:

  Анка Мурлиева – VII Г – сряда, 6 час   

  Стефка Кочева –VII В-вторник, 1 час

  Мая Сандева – VII А- вторник, 4 час

  Мариана Стоянова – VI В-понеделник, 2 час

  Стоянка Робакова – V A,В-понеделник, 3 и 6 час

-Виртуална разходка в час по ИТ в къщите-музеи на Славейков. Посещение на всички паметници на Славейков чрез GoogleMaps – 16-20.11.2020г.

Отговорник: учители по ИТ

– Изобразяване на силуета на Славейков чрез Декартова координатна система и 3D изображение чрез геометрични тела – 16-20.11.2020г.

Отговорник: Стефка Кочева

– Волейболен турнир – 6 г клас – 18.11.20г. от 12:45

Отговорник: Пламен Николов

– Футболен турнир 6 б клас – 19.11.20г. от 12:40 часа

Отговорник: Пламен Николов

 „Архитектура на паметта“ – Среща на ученици от  проект „Зограф“ с арх. Василев, Снежана Маринова – краевед, Боряна Канидис по случай 130 години от рождението на арх. Христо Димов, бележит старозагорски архитект. / 3 д клас/ – на 20.11.2020г. от 12.30ч. в Актовата зала на училището.

Отговорник: Гергана Вълкова