Европейска нощ на учените предстои в Стара Загора

European Researchers’ Night: Researchers in Knowledge triangle : K-TRIO 4

В година като тази, макар и по различен начин, Тракийски университет, ДИПКУ Стара Загора за 14-та година ще се включи заедно с организатори в над 300 европейски града в инициативата Европейската нощ на учените 2020. През настоящата година, повече от всякога имаме нужда да върнем вярата в науката и да подкрепим научната дейност. Събитията ще се проведат на 27.11.2020 г.

Без съмнение, конкурсите остават най-широко достъпния начин за участие. Изненадващ е броят на участниците и интересът от цялата страна и не само в рамките на всички възрастови групи.

С наближаване на крайния срок, десетки рисунки на тема “Учените – новите супер герои” от ученици 1-4 клас, пристигат от цялата страна. Провежда се конкурс и за художествен текст – есе, приказка, стихотворение на теми като „Тайните светове на науката“, „Любов към науката и малко магия“, „Размисли и страсти за науката“, „За науката с любов“, „Научни предизвикателства във виртуалното пространство“, „Забавната страна на науката“, „От А до Я в науката“.

Ученици от 1-7 клас представят мултимедийни продукти на тема: “Аз отглеждам живот…”. Общата презентация трябва да покаже как това растение или животно се е развило и да бъде придружено от кратко описание, на това, което е било необходимо за отглеждането му- какви грижи се полагат.

Всички продукти свързани с конкурсите ще бъдат оценявани след 17.11.2020. За най добрите са предвидени и награди, които ще се обявят 27.11.2020 и ще се изпратят на победителите.

Що се отнася до дейностите, които са планирани и се провеждат по повод празника на науката, тази година за да се съобразим с изискванията за безопасност на територията на България и конкретните градове, където сме планирали дейности, се наложи да създадем нова организация и изцяло нова визия, запазвайки изцяло фокусът и разширявайки достъпа.

До 27.11.2020 по-голяма част от дейностите, ще бъдат осъществени и записани, а на 27.11.2020 г. имейл с линкове от всички събития ще бъдат разпространени чрез имейли и на страницата на ДИПКУ и всички асоциирани партньори. Веднъж получил достъп, всеки желаещ би могъл да разгледа дейностите от удобството на собственият си дом, а защо не и споделяйки го със семейството си. Тук може да се запознаете с някои от вече осъществените дейности и такива, които предстоят в рамките на седмицата преди 27-и ноември.

Разходка през вековете В рамките на Европейската нощ на учените бе организирана увлекателна разходка по главната улица на античния град Августа Траяна в центъра на археологическия резерват. За пресъздаване на древната градска атмосфера допринесоха одежди-реплики от преди повече от 2 хилядолетия и многото средства, които онагледяваха античната градска инфраструктура. Благодарение на разнообразните средства и взаимодействието на лектора с аудиторията, разходката успя да потопи участниците в миналото, да маркира ритмите през Античността, които увличат в своето движение цялостния живот на хората и обществата, да подчертае достиженията на предците, които са обитавали местните земи и да изостри вниманието на подрастващите – какво те биха оставили след себе си за идните поколения!

 • Театър „Банда бацили“- пиеса за деца на Държавен куклен театър Стара Загора представена пред ученици от начална училищна възраст .

Историята е за малко момиченце, което не обича да си мие ръцете и в съня си влиза в света на бацилите. Щастливата развръзка е намесата на добрия сапун, който спасява детето от неприятната ситуация, в която е попаднало.

 • Обучение за интегриране на медийна грамотност в обучителна програма – за учители, университетски преподаватели – 24-25.11.2020г. В рамките на обучението ще бъдат представени основните подходи в практиката по медийната грамотност.

Развитие на умения за критично и аналитично мислене чрез проблемно ориентирано обучение. Развитие на комуникационни умения и умения за съвместно решаване на проблеми с творчески подход чрез проектно-ориентирано обучение, учене чрез правене и учене чрез създаване в дигитална среда. Обучението се реализира от Асоциация за кариерно развитие и обучение в партньорство с Media Education Lab – САЩ, ДИПКУ към Тракийски университет и Софийски университет, с финансовата подкрепа на Посолство на САЩ в България.

 • Кръгла маса „Бизнес – училища – университети – предизвикателства и сътрудничество“ предвидени са редица интервюта с институции съдействащи за осъществяване на връзката между образователни институции, работодатели и университети. Ще бъде осигурена възможност във виртуална среда представители на Община Стара Загора, Кариерен център и Агенциая за регионално икономическо развитие – Стара Загора да представят своите мнения, добри практики и идеи по отношение на ролята на науката и средствата, които да гарантират, че достатъчно млади хора влизат в работната сила с необходимата квалификация и да се гарантира поддържането на интереса към STEM образованието в близост до местните образователни институции“. Въпросите, които ще коментират специалистите във видео са свързани със следните проблемни области:

– Как се оказва съдействие на учениците и младите хора да се ориентират и подготвят за по- нататъшно образование и за пазара на труда?

– Как се използват науката в кариерното ориентиране и консултиране?

– Доколко самите ученици и младежи са ориентирани към науката?

 -Доколко STEM попада в сферата на интересите на учениците и има ли някаква интересна тенденция, която бихте споделили?

– Какви са добрите практики в тази насока?

– Какви са основните предизвикателства пред реализирането на младите хора на пазара на труда?

– Какви кадри се търсят в региона и как се осъществява връзката с образователните институции, които ги подготвят?

– Какво е мястото на науката в различните отрасли, характерни за нашия регион?

– Каква е необходимостта от STEM подготовка на младите хора?

– Как би могло да се подобри взаимодействието между местната власт, образователните институции и бизнеса по отношение на подготовката на младите хора за пазара на труда?

– Експертите ще споделят и съществуващите добри практики

В Ямбол Факултет техника и технологии на ТрУ в сътрудничество с Търговско промишлената палата – Ямбол ще направят онлайн дискусия на тема

“ Бизнес технологии – глобални иновации и интернационализация“ 27.11.2020ч. 16.00ч.

Лекция на тема: „Виртуалната реалност в образованието – предизвикателства, предимства и недостатъци“. В рамките на Европейската нощ на учените се представя лекция за Добавената реалност (ДР), която се изнася от доц. Габриела Кирякова с участието на проф. Лина Йорданова в демонстрациите. Включени са примери на маркерна и безмаркерна ДР с прилагане на различни десктоп и мобилни приложения. Примерите са световни и български и се отнасят за търговия, маркетинг и образование.

Виртуалната реалност в образованието – предизвикателства, предимства и недостатъци – дискусия с водещ д-р Полина Хефнер от Университет Карлсруе. 27.11.2020ч., 13.30ч.

Експерименти за май-малките: Ще бъдат изготвени клипчета, които показват как може да станеш малък изследовател в къщи – да си направиш барометър, модел на бели дробове или как да изследваш топлинни и светлинни явления, влиянието на процеса на горене върху качествата на въздуха.

Квалификационен курс „Роботи в действие – роботика за най-малките” 22.11.2020г.

Чрез обучението, което е въвеждащо с иновативна концепция, теория и практика, се повишава нивото на автономност на детето, въз основа на игри и занятия с роботи, в същото време се предлагат решения за учителите, желаещи да се развиват в тази област.

Математика на игра– презентация на Smarty Kids чрез която представяме ментална аритметика, бързо четене, финансова грамотност чрез призната методика, чрез която децата развиват паметта, концентрацията и логическото си мислене чрез смятане – първоначално с абакус. С времето скоростта става все по-бърза и детето започва да умножава, дели, събира и изважда наум, без помощта на абакус (сметало).

Smarty Kids – подпомага интелектуалното развитие на децата и разгръщането на техния потенциал, съхранявайки детската атмосфера и светоусещане. Smarty Kids възпитават у децата:

 • самостоятелност и лидерски качества;

 • интерес към ученето;

 • увереност в себе си ;

Развитие на необходими умения във всяка област, от които детето ще се нуждае в бъдеще:

 • управление на емоциите и вниманието,

 • креативно и аналитично мислене,

 • работа в екип;

 • широк кръгозор;

 • нови приятели.

Всяка година събитията посветени на Европейската нощ на учените завършва с уникално веселие под звездите. Заради виртуалния характер на събитието тази година ще качим „Самоучител за народни танци“ разработен и предоставен ни от фолклорен клуб „Тракийци“.

Събитията ще бъдат концентрирани в периода 22-27.11.2020г.

Идеята ни за популяризирането им е чрез YouTube , където ще имате възможност да проследите част от дейностите.

Проф. д-р Галя Кожухарова

директор на ДИПКУ Стара Загора