Ветеринарна медицина и Животновъдство на Тракийски университет взеха призовите места в рейтинговата система на МОН 

Професионалните направления „Ветеринарна медицина“ и „Животновъдство“ на Тракийски университет – Стара Загора са на първо място в Рейтинговата система на висшите училища в България на Министерство на образованието и науката.

Индикатори за рейтингите на различните професионални направления във висшето образование са: учебен процес; научни изследвания; учебна среда; социално-битови и административни услуги; престиж; реализация на пазара на труда и регионална значимост.

Рейтинговата система на висшите училища прави класации сред висшите училища за 11-та поредна година, като освен като ориентир за кандидат-студентите в посока професия, служи и на МОН като инструмент за провеждане на политика на преструктуриране на приема и на финансирането на висшето образование.

Припомняме, че професионалните направления „Ветеринарна медицина“ и „Животновъдство“ на Тракийски университет – Стара Загора взеха призовите места и за 2019-та година.

Гл. експерт „Връзки с обществеността“ – Надя Лилова