Над 13 600 000 лв. МОН инвестира за  строителство в старозагорски образователни институции

В изпълнение на „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“ Министерство на образованието и науката (МОН) инвестира над 13 600 000 лв. за училища и детски градини в област Стара Загора.

За новосъздадената Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи (ПГКНМА) са осигурени 2 000 000 лв. за реконструкция и ремонт на съществуващата сграда , в която се помещаваше бившото І основно училище „Георги Бакалов“ и 4 259 700 лв. за изграждане на многофункционална сграда, образователни съоръжения, общежитие, столова и дворно пространство.

Отпускат се 2 000 000 лв. за изграждане на нова детска градина в квартал „Възраждане“ – ново строителство, в абсолютния градски център.

Още в периода на кандидатстване по програмата до 8 септември 2020 г. сме представили всички необходими документи в МОН на нашите три обекта, обясни за Dolap.bg ресорният зам.кмет по образованието на Община Стара Загора Иванка Сотирова. – Професионалната гимназия е разделена на два обекта- реконструкция на съществуващата сграда и изграждане на многофункционална сграда с общежитие. Нашите проекти са готови. Финансирането може да започне веднага, като представим сключен договор за изпълнител по обществена поръчка и документи за извършени дейности. Ние имаме вече изиграни процедури и сме в очакване на финансирането. Първият етап за реконструкция на сградата, пътят ни е извървян и можем да получим парите. За другите два обекта – вторият етап на училището и детската градина имаме готови проекти. Възложено е отваряне на процедура за обществена поръчка за избиране на изпълнител. Настояването ни е обществената поръчка да приключи до края на настоящата календарна година. В момента, в който има избрани изпълнители, може да се кандидатства за превеждането на средствата“,коментира г-жа Сотирова.

1 213 376 лв. се отпускат за надстройка и пристройка на ПГОХ „Райна Княгиня“ Стара Загора.

В село Свобода, община Чирпан ще бъде изградена нова детска градина, а субсидиите са 2 000 000 лв.

В град Мъглиж, за пристрояване на двуетажен корпус на ОДЗ „Камбанка“ и изграждане на прилежаща инфраструктура се осигуряват 600 000 лв.

За детската градина в село Опан – ново строителство, довършване на започнато строителство, включително и двора, но без обзавеждане се осигуряват 1 521 000 лв.

Всички проекти трябва да бъдат изпълнени до края на 2022 г.

Росица Ранчева