Медицински колеж на ТрУ и СНЦ „Диабет – Стара Загора“ с жест към старозагорци – безплатен скрининг за диабет

Медицински колеж на ТрУ и СНЦ „Диабет – Стара Загора“ обединиха усилията си в грижата за болните от диабет. Те започнаха инициатива, с цел превенция, да извършват безплатен скрининг – измерване на кръвна захар, кръвно налягане и някои антропометрични показатели на членовете на дружество „Диабет“ и пенсионерските клубове в общината.  В дейностите се включват студенти от Медицински колеж, специалност „Медицински лаборант” и от Медицински факултет – специалност „Медицина”.

Измерванията се извършват всеки вторник и четвъртък от 08:00 до 10:00 часа в клуба на сдружение „Диабет“ в Стара Загора на ул. „Генерал Столетов“ 60, като е създадена организация за спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с пандемията от SARS-COV-2 (COVID – 19). За деня се приемат до 10 души, по предварително изготвен от председателя на клуба график, с лични предпазни средства. За студентите са осигурени такива съгласно изискванията на Министерството на здравеопазването. Ако епидемиологичната обстановка позволява мероприятието може да продължи и след края на м. ноември 2020 г.

Инициативата е на СНЦ „Диабет – Стара Загора“, чието ръководство, в лицето на Пенка Ялъмова, се е обърнало към професионалните компетентности и възможности на Медицински колеж на ТрУ.

СНЦ „ДИАБЕТ- СТАРА ЗАГОРА” е основано преди 30 години като обединение на медицински специалисти и болни от диабет. В него членуват над 350 души от цялата община на възраст от 45 до 89 години. Огромен е броят на недиагностицираните българи, които не знаят, че имат диабет, не се лекуват и достигат до диабетни усложнения. Голям е и броят на болните от диабет, които по различни причини не се контролират. Създалата се нова обстановка наложи да насочим по-голямо внимание към скринингите. С тази молба се обърнахме за професионално съдействие към ръководството на Медицински колеж при Тракийски университет.“, споделя председателят на  Сдружението Пенка Ялъмова.

Надя Лилова