ДИПКУ организира онлайн обучение на тема „Медийната грамотност като методика“

МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ КАТО МЕТОДИКА 

Уважаеми колеги, имаме удоволствието да Ви поканим да се включите в двудневно онлайн обучение на тема “Медийната грамотност като методика” на 24 и 25 ноември 2020 г. от 14.30 ч.

Обучението е част от проект “Преподаване чрез медийна грамотност”, реализиран от Асоциация за кариерно развитие и обучение в партньорство с Media Education Lab – САЩ, ДИПКУ към Тракийски университет и Софийски университет, с финансовата подкрепа на Посолство на САЩ в България.

За кого е предназначено?

Обучението е подходящо за учители от всички образователни степени и видове образователни институции. Подходящо е и за университетски преподаватели, които биха могли да водят избираеми дисциплини по тази тема или за лично самоусъвършенстване.

С какво ще Ви бъде полезно?

Участниците ще преминат през различни теоретични и практични модули на теми, свързани с прилагане на методиката на обучение по медийна грамотност в различни дисциплини.

Съдържание на обучението

Ще бъдат представени основните подходи в практиката на обучението по медийната грамотност:

  • развитие на умения за критично и аналитично мислене чрез проблемно ориентирано обучение;
  • развитие на комуникационни умения и умения за съвместно решаване на проблеми с творчески подход чрез проектно-ориентирано обучение, учене чрез правене и учене чрез създаване в дигитална среда.

В рамките на проекта е предвидено и учредяване на клубове по медийна грамотност в пет училища в област Стара Загора, в които ученици от различни възрасти ще придобият и развият тези умения в извънкласни занятия.

Лектори:

Рене Хобс, Media Education Lab, САЩ

Памела Стигър, Media Education Lab, САЩ

Проф. д-р Данаил Данов, СУ

Милена Илиева, Асоциация за кариерно развитие и обучение

Всеки участник ще получи удостоверение с 1 квалификационен кредит .

Моля заявете желанието си за участие до 20 ноември на този линк.

Регистрираните участници ще получат линк за обучението на 23.11.2020 г.

За справки 0889 399 903 – проф. д-р Галя Кожухарова.

ПРЕПОДАВАНЕ ЧРЕЗ МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ

24 ноември, 2020

14.30

Официално откриване

14.45

Представяне на проекта и участващите организации

–        Асоциация за кариерно развитие и обучение

–        Лаборатория за медийно образование

–        ДИПКУ, Тракийски университет

–        СУ “Климент Охридски”, Факултет по образователни изследвания и изкуства

М. Илиева, Асоциация за кариерно развитие и обучение

15.00 – 15.30

Медийна грамотност като методика в образователния контекст в 21 век

Проф. Д. Данов, СУ

15.30 – 17.00

Лаборатория за медийно образование – радваме се да споделим опита си

–        Our teaching resources

–        Media Literacy Smartphone

Renee Hobbs, Pamela Steager, Лабораторияза медийно образование

17.00 – 17.30

Клуба за медийна грамотност в училището

М. Илиева, Асоциация за кариерно развитие и обучение

 

November 25, 2020

14.30 – 16.00

Лаборатория за медийно образование – радваме се да споделим опита си

Медийната грамотност и житейските умения в дигиталния свят: аналитично и критично мислене, комуникация, съвместно решаване на проблеми,  учене чрез създаване

Renee Hobbs, Pamela Steager, Лабораторияза медийно образование

16.15 – 17.00

Клуб за медийна грамотност – концепции на учителите

М. Илиева, Асоциация за кариерно развитие и обучение