Предлагат Наредба за стимулиране на старозагорски деца с високи постижения

Проект за „Наредба за условията и реда за стимулиране на деца с високи постижения в Община Стара Загора“ представиха на 5 ноември 2020 г. на брифинг общинските съветници от ГЕРБ Диян Димитров, Стефан Духтев и Стефан Анков.

„Целта на документа е да се осигури по-широк обхват на подкрепа, както и на допълнително насърчаване на подрастващите за постигане на високи резултати, стимулиране на техните знания и умения и даване на положителен пример“, обясни г-н Димитров.

Необходимите средства ще се осигуряват основно по две направления: От Бюджета на Общината, като средствата ще се гласуват за всяка година. Второто направление е разкриване на специална сметка. По нея граждани, физически и юридически лица, ще могат да внасят средства, които заедно с бюджетните ще формират фонд за еднократни награди на заслужилите деца. За 2021 г. се предвиждат заложените средства за бъдат в размер на 100000 лв.

По клаузите на Националната наредба, която дава възможност за получаване на стипендии по 135 лв. месечно, голяма част от талантливите старозагорчета не попадат в този формат. Освен това тя касае ученици от 8-12 клас.

Предлаганата Проекто наредба за децата от Община Стара Загора е нормативен акт с местно значение. С нея се разширява обхватът и се дава възможност повече деца да бъдат подпомогнати и да получат нужното признание, обясни Стефан Духтев.

Наредбата обхваща три категории: Образование и наука; Изкуство; Спорт.

Наградите са за индивидуално и колективно участие и постижения на национално, европейско и световно ниво. Към всяка награда, отличените получават и грамота.

Специална мярка дава възможност да се подкрепят финансово транспортните разходи за ученици, които участват на състезания в чужбина. Това назад във времето се е случвало, но не е имало нормативен документ.

Наредбата касае деца в образователната система от 1-ви до 12-ти клас. Кандидатстването е по предложение на родител, настойник, директор на училището или ръководството на спортен клуб. Ако кандидатът е пълнолетен, може сам да кандидатства.

Годишните награди ще бъдат еднократни. Разделени са в три основни категории: индивидуални, които са за участие в събития и класиране до трето място на национално, европейско и световно ниво съответно за първо място -200 лв.; за второ място -150 лв.; за трето място -100 лв. плюс грамота. Колективни награди за класиране до 3-то място – на първо място -800 лв., на второ място – 600 лв., на трето място 500 лв. плюс грамота за всеки участник. Третият стълб е еднократно финансово подпомагане за покриване на транспортни разходи.

Специална комисия ще разглежда на всеки три месеца номинациите и ще излиза със съответните предложения.

Детайли с правно-нормативен характер изясни Стефан Анков.

Ако Наредбата бъде приета от Общинския съвет, ще се създаде Програма, която да обхваща възможността да се кандидатства както по държавната наредба, така и по тази, която е с местно значение.

Диян Димитров призова колегите си от малкия парламент „да не се делим на партии! Нека по тази Наредба, всички да бъдем от партията на старозагорските деца с високи постижения!

Наредбата ще бъде предложена за обсъждане и приемане на предстоящата сесия на 26 ноември 2020 г. за първо четене.

Росица Ранчева