Мащабна международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE 2020 се провежда онлайн

Мащабна международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE 2020 се провежда онлайн на 5-ти и 6-ти ноември.  Тя е организирана от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора и се провежда ежегодно от 2013 г.

Интересът към ICTTE 2020 е особено голям. Получени са почти 200 доклади с автори от 23 държави от 4 континента: Австрия, Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Германия, Гърция, Египет, Индия, Казахстан, Китай, Молдова, Португалия, Република Южна Африка, Румъния, Русия, Северна Македония, Словения, Сърбия, САЩ, Турция, Украйна, Швейцария.

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков поздрави организаторите и участниците, като сподели, че е изключително впечатлен от мащабния международен интерес и множеството научни направления, които са включени. Той пожела успех от сърце на всички.

Съорганизатори на изданието на конференцията за 2020 г. са Съюз на учените в България – клон Ямбол, Балканската асоциация на текстилните инженери (BASTE) и Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ).

Приетите след рецензиране доклади ще бъдат публикувани в английското издание IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, включено в световно известните бази за научни публикации Scopus и Web of Science.