Химн на народните будители

Текст и музика Добри Христов

О, будители народни,
цял низ светли имена,
чисти, сяйни благородни,
вий сте наш`те знамена
нам за вечни времена.

Чест и слава, вечна слава
Вам будители народни!
Ваш`та памет вдъхновява
към дела за светли дни.

Горди сме с история славна,
горди сред славянски род.
С Кирил и Методий пламна
пламък светъл на възход.
С писмена към нов живот.

Ботев, Левски – великани
с тях и сонм дейци безчет.
Със смъртта си по балкани
род прославиха със чест.
Нек пребъдат в слава и чест!

Посветен е на светлото дело на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на народа ни, неговите морални стожери – Св. Иван Рилски, Паисий Хилендарски, Кирил и Методий, Черноризец Храбър, Йоан Екзарх, Йосиф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици родолюбци за българско самосъзнание и дух.

Денят на народните будители е общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух и стремеж към образование и книжовност!

Помнете този ден българи, за да живее във всеки от нас, светлия огън и дух, които ни завещаха тези велики българи!

Честит празник!

Dolap.bg