Поздрав от началника на РУО – Стара Загора Татяна Димитрова по случай Деня на народните будителите

Честит Ден на народните будители!

Да отдадем заслужен поклон пред създателите и пазителите на българската духовност и култура!

Да бъдем достойни продължители на тяхното свято дело чрез упоритост и стремеж към нови знания, прогрес и развитие!

Татяна Димитрова

началник на Регионално управление на образованието (РУО) – Стара Загора