РУО връчи наградата „Митрополит Методий Кусев“ на най-изявените учители

На 29 октомври 2020 г. за втора поредна година Регионално управление на образованието – Стара Загора (РУО), он лайн връчи наградата „Митрополит Методий Кусев“. Тя се присъжда по повод 1 ноември, Ден на народните будители, за значими постижения в професионалната педагогическа дейност и принос в системата на предучилищното и училищното образование.

Тази награда е скромен жест на признание за Вашата неуморна и вдъхновяваща работа. За безсънните нощи, за немалкото трудности, които преодолявате, за важните уроци по родолюбие, които изграждат нашите деца като достойни личности на нова България, както и затова, че с достойнство и възрожденски плам съхранявате националната идентичност сред младото поколение- бъдещето на българския народ“, каза в приветствието си началникът на РУО Татяна Димитрова..

Първи получиха „Благодарствен плакет“ бивши директори на училища, които са оставили отпечатък и са дали своя голям принос, както за успеха на училищата, в които са работили, така и за развитието на училищното образование в Старозагорска област. Наградените са:

  • Цонка Николова – директор на Пето основно училище „Митьо Станев“, гр. Стара Загора

  • Николина Куличева – директор на Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“, гр. Стара Загора

  • Пепа Дукова – директор на Основно училище „Мати Болгария“, гр. Казанлък

  • Цветолина Симеонова – директор на Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Казанлък

  • Мария Ходжева – директор на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Чирпан

  • Иванка Иванова – директор на Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък

Пенка Валерова – директор на Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, с. Габарево, общ. Павел баня

Асен Лелчев – директор на Основно училище „Христо Ботев“, с. Осетеново, общ. Павел баня.

Първите стъпки към вълшебния свят на знанието детето прави в детската градина. Затова искрена благодарност беше отправена към учителите, посветили живота си именно на тези малки откриватели на света.

В категория „Детски градини“ бяха присъдени награди за най-добър директор, за най-добър учител и най-добър колектив.

Плакет „Митрополит Методий Кусев“ за най-добър директор в детска градина получи Деляна Иванова Караиванова, директор на Детска градина №7 „Светулка”, град Стара Загора.

Деляна Караиванова е истински лидер в своя екип. Човек с визия за бъдещето на институцията, с харизма и излъчване, с обич в сърцето, която докосва деца и възрастни. Модерното мислене, енергичният заряд, творческото вдъхновение, волята за осъществяване на идеите, всеотдайността, широката и лъчезарна усмивка са „запазена марка“ на един безспорен професионалист, работещ за просперитета на институцията и екипа, които води. Защото може и защото е боец.

Детска градина №7 „Светулка“ е единствената предучилищна образователна институция, която придоби свой собствен облик през последните години по идеи на директора. Значими по своята същност са и организираните ежегодни форми на педагогическо взаимодействие, развиващи детските таланти – спортни танци, футбол, руски език, народни танци, художествена гимнастика.

През последните 10 години силно застъпено е и религиозното възпитание в най- големите подготвителни групи.

По идея на директора през последните месеци в едно от вътрешните дворни пространства на детската градина бе изградена площадка по БДП. Изградена и оборудвана е модерна Конферентна зала, в която се провеждат обучения, тренинги, квалификации.

Плакет „Митрополит Методий Кусев“ за най-добър учител в детска градина получи Евгения Стефанова Ангелова, главен учител в Детска градина №18 „Пчелица”, град Казанлък, област Стара Загора.

Евгения Ангелова е дългогодишен учител, заслужил уважението на деца и родители. С ентусиазъм и гордост популяризира работата на детската градина на национални и международни педагогически форуми.

Главен учител Евгения Ангелова с рутина и опит обучава деца със специални образователни трудности и в неравностойно положение. Успешно прилага методи за работа с деца в мултикултурна среда, като работи за тяхното приобщаване и израстване.Успешна е дейността и по посока на деца нуждаещи се от обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Като учител има засилен интерес към екологията и опазването на околната среда, това я мотивира и ангажира в ежедневната си работа с децата.

Като главен учител тя е стриктна, дисциплинирана, търпелива. Една от силните страни на Евгения Ангелова е партньорството с родителите. Доказателство за това е постигнатото в групата през годините.

Плакет „Митрополит Методий Кусев“ за най-добър колектив беше присъден на Педагогически колектив на Детска градина №10 „Светлина”, град Стара Загора.

Колектив – вдъхновяващ, мотивиращ, носещ „светлина” и раздаващ усмивки на хората. С този екип всеки ден е вълшебен.

Педагогическият колектив на Детска градина №10 „Светлина” е в постоянно взаимодействие и сътрудничество с родителите, като равностойни партньори, сплотява отношенията и гради авторитет.

Учене чрез преживяване, сътрудничество, постигане на целите и носене усмивка на хората е тайната на педагогическата им стратегия.

Възпитанието и обучението на децата е с екологична насоченост – в грижа за земята, опазване на природата и любов към животните.

Педагогическият колектив работи всеотдайно за развитието и изявата на индивидуалните качества и стимулиране развитието на творческите заложби на всяко дете, както и за своето непрекъснато професионално развитие.

Детската градина участва в проекти, конкурси и инициативи. На 14 ноември 2019г. колективът на ДГ „Светлина” представи книгата си „Светът на детето”. Преживявания, опит, иновация и радостта на децата присъстват в съдържанието на книгата. Изданието е изключително ценен източник на идеи за педагози, преподаватели от ВУЗ и студенти. А идеите в днешно време са безценни!

В категория „Училища“ наградите са за най-добър директор, най-добър учител и най-добър колектив.

Плакет „Митрополит Методий Кусев“ за най-добър директор на училище получи Милена Желязкова Желязкова , директор на Второ основно училище „ Петко Рачов Славейков”, град Стара Загора.

Г-жа Желязкова е изявен професионалист с доказан принос в предучилищното и училищното образование. В своята работа държи на колегиалните отношения, добрия тон и качественото изпълнения на служебните ангажименти. Г-жа Милена Желязкова има изграден авторитет сред ученици, учители, родители и общественост.

Целенасочената работа на г-жа Желазкова е насочена към възраждане на непреходните идеали и ценности у децата и учениците. През 2017г. е издадена книгата „Като Второ няма второ” по повод 190 години от раждането на Петко Рачов Славейков и 60 години от създаването на училището. Проектът за книгата е идея на г-жа Желязкова, подкрепена от Училищното настоятелство.

Под ръководството на Г-жа Желязкова Второ основно училище участва активно и резултатно в национални проекти и програми. Второ основно училище „Петко Рачов Славейков” е включено в мрежата на иновативните училища. Г-жа Желязкова прилага иновативни методи и подходи в организацията на учебно – възпитателния процес.

Плакет „Митрополит Методий Кусев“ за най-добър учител получи Любомир Асенов Казиев , старши учител по природни науки в Основно училище „Мати Болгария”, град Казанлък.

Любомир Казиев работи активно с ученици със специални образователни потребности от 5. до 7. клас. Ръководител е на клуб „Забавна химия”, в който участват ученици с интереси в областта на химията и опазването на околната среда.

Ежедневно в работата си използва електронни учебници, мултимедийни презентации и електронни уроци. Често провежда семинарни уроци с предварително зададена тема, в които учениците разпределени на групи изработват и предоставят проекти по темите. Дава приоритет на практическата дейност и упражненията.

Като преподавател г-н Казиев ежедневно търси съдействие на родители за работа с проблемни и изявени ученици, кани родители на беседи свързани с упражняваната професия и актуални теми.

Плакет „Митрополит Методий Кусев“ за Педагогически колектив получи Професионална гимназия по селско стопанство, град Чирпан.

Професионална гимназия по селско стопанство, град Чирпан е училище със 78-годишна история. Педагогическият колектив на училището се е доказал през годините, със значими постижения в професионалната педагогическа дейност и принос в системата на училищното образование.

Учителите в Професионална гимназия по селско стопанство работят целенасочено за формиране у учениците на непреходни национални идеали и ценности, проявени чрез цялостната дейност на българските народни будители: просветители, книжовници, революционери, държавни и духовни дейци.

Благодарение на учителите, училището активно и резултативно участва в национални и международни проекти и програми. Колективът прилага иновативни методи и подходи в учебно-възпитателния процес.

Поздравления към наградените поднесоха две гласовити ученички – Кая Иванова и Мария Добрева от ОУ „Кирил Христов“ Стара Загора.

В сложното време, в което живеем педагогическата професия продължава да бъде основен стожер за развитие на нашето общество, основен пример за отдаденост, гражданска отговорност и висок професионализъм. Както е казал големият български поет П.Р.Славейков „Учителите държат бъдещето на народа в ръцете си”.

Уважаеми учители, вам се пада честта и отговорността да продължите делото на народните будители. За да си будител, интелектуалният авторитет не стига. Трябва да имаш добавена стойност от доблест, кураж и посветеност. Будителите са мисионери на културата, морала и свободата. Вие сте хората, които със своите знания, всеотдайност и пример водите българските деца и ученици към просвета и култура. Отваряте вратите им за един живот, вдъхновен от идейност, смисъл и стремеж.

Бъдете достойни за тази мисия!

Честит Ден на народните будители!

Росица Ранчева