Национална научно-практическа конференция с международно участие се проведе в Медицински факултет на ТрУ

Събитието се провежда и като част от мероприятията, по случай

25 годишнината от създаването на Тракийски университет

Национална научно-практическа конференция с международно участие

под надслов „МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРКИТЕ – КЛЮЧОВ РЕСУРС В СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ се проведе онлайн, организирана от екип преподаватели и студенти от Катедра „Здравни грижи“ на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора .

Конференцията беше открита от домакина и преподавател в Катедра „Здравни грижи“ проф. д-р Христина Милчева и ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков, който ги поздрави за актуалната ,в пандемичната обстановка, тема и им пожела успех.

Основните акценти в Научно-практическата конференция бяха върху ключовата роля на медицинските сестри и акушеркитеза обезпечаване потребностите на населението от качествени здравни грижи в съвременното здравеопазване и социалната значимост на тези професии.

Заявилите участие с Доклади в Конференцията бяха 80 участници – студенти от специалност „Медицинска сестра“ и Акушерка“, преподаватели от Медицинските университети и Факултетите по здравни грижи в страната, работещи здравни професионалисти. Като слушатели участваха още 60 здравни професионалисти.

Пленарните доклади бяха посветени на актуални проблеми на сестринството и новата болест (Covid 19). Първия пленарен доклад за актуалните проблеми на сестринството беше изнесен от доц. Албена Андонова, дм – ръководител катедра „Здравни грижи“. Международен лектор в Конференцията е Проф. Даниела Кингсли Гудвин от Кралския колеж в Лондон , която е председател на Международната асоциация по здравни грижи и представи втория пленарен доклад на тема: „Новата болест COVID 19 и глобалната пандемия“

Викторина на тема „ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ СЕГА“ беше предназначена за студентите, заявили участие в Конференцията.

За 30-ти октомври е организирана Кръгла маса за студенти, преподаватели и професионалисти по здравни грижи посветена на „Международната година на медицинската сестра и акушерката“

Кръглата маса ще позволи да се дискутират проблеми свързани с новите предизвикателства в обучението на студентите в светлината на националните и световни тенденции за качествено подготвени здравни професионалисти.

Мероприятията се провеждат в партньорство с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Предвид пандемичните условия Конференцията и Кръглата маса протичат онлайн.