4-годишните деца ще са задължително забавачета

И четиригодишните деца задължително ще посещават детска градина, но след 3години. Съгласно направените промени в Закона за училищното и предучилищното образование, обнародвани на 18 септември 2020 г. , задължителната предучилищна подготовка за деца на 4 години влиза в сила от 2023 – 2024 учебна година. Това съобщи за Dolap.bg ресорният заместник-кметът на Община Стара Загора Иванка Сотирова. Тя уточни обаче, че съществува възможност, задължителното посещение в детска градина да започне още от месец ноември тази година, но при изпълнени няколко условия. На първо място е потвърденото декларирано съгласие на родителите. На следващо са налични физически условия в заведенията и кадрови потенциал, осигурени учебни пособия и не на последно място – решение на Общинския съвет.

Г-жа Сотирова уточни, че според направени преди време проучвания, 86% от четиригодишните старозагорски деца вече са в общинските детски градини на Стара Загора. Те са част от близо 4 400 възпитаници на общинските детски заведения. Т.е. проблеми с материалната база и кадрите засега няма. Освен това очаква се решението на Министерство на образованието и науката за осигуряване на финансиране за построяване на нова детска градина на общински терен, който се намира зад сградата на Енергоснабдяване.

Друго изменение в Наредбата касае компенсиране на родители, чиито деца не са приети в държавни, респективно общински детски структури. Лесно е това да стане с родители, които са кандидатствали по етапния електронен път. Но има и други, чиито деца са записани в частни детски градини или кооперативи. По принцип трябва да се уточни технологията за компенсиране, тъй като годишната сума ще бъде над 3000 лв. и не е изключено да се допуснат злоупотреби.

В Наредбата се уточнява още, задължителното предучилищно образование да се осъществява само в детските градини. Тя дава право на кмета на общината да разреши изключения, ако училищата предлагат същите условия, каквито са в детските градини. Иванка Сотирова обаче препоръчва, през следващите 1-2 години тази практика в няколкото старозагорски училища да има и групи за предучилищно възпитание, да бъде прекратена.

Росица Ранчева