Проф. Николай Михайлов е новият Доктор Хонорис Кауза на Тракийски университет

На 21 октомври 2020 г. на тържествена церемония проф. д-р. инж. Николай Михайлов беше удостоен с почетното звание Доктор Хонорис Кауза за дългогодишно сътрудничество и значителен принос към подобряването на инфраструктурата на Тракийски университет – Стара Загора.

Той беше избран по предложение на ректора доц. д-р Добри Ярков с пълно единодушие от членовете на Академичния съвет.

На церемонията му бяха връчени диплома, медал, плакет, тога и церемониална шапка – символи на университета.

Проф. Михайлов изнесе академично слово – лекция на тема „Управление на корпоративни системи“. В почетната книга завеща на Тракийски университет посланието:“Един от най-важните житейски уроци е да оставим сърцето да говори, да мечтаем дръзко и мъдро…Важна е не скоростта, а пътят, който избираме, за да стигнем до края.“

Николай Михайлов започва да учи в Строителния техникум в Стара Загора. Продължава  в Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност „Пътно строителство”. След това  пак в УАСГ  специализира „Проектиране и строителство на летища и автомагистрали”. През 1991 г. защитава научната степен – доктор на техническите науки. Дисертацията му е на тема „Икономическа ефективност на капиталните вложения в пътното строителство”. През 1993 г. завършва  Икономическия университет във Варна,  специалност „Мениджмънт и стопански бизнес”. Допълнително специализира „Бизнес и управление на стопанския процес” в Австрийската стопанска камара. През 2001 г.  придобива научна степен доцент в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Професионалната му биография започва в системата на Главно управление на пътищата, като е ръководител на конструкторския отдел, след това и главен инженер в „Пътно управление” – Стара Загора. В периода 1993–2002 г. е изпълнителен директор в „Пи Ес Ай” – Стара Загора. В същия период поема ръководството и на „ПСК ТРЕЙС” АД в качеството на Председател на Съвета на директорите. Той е един един от учредителите на Приватизационен фонд „Пътища” АД, който е преобразуван в „Холдингово дружество Пътища” АД. През 1998 г. е избран за председател на Надзорния съвет на Холдинга и заема този пост до 2002 г. От 2003 г. до сега е председател на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД. Член е на ръководството на Камарата на строителите в България, на ръководството на Българската браншова камара „Пътища”, както и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и на Българската търговско-промишлена палата.

Членува в няколко обществени организации като една от тях е Международната информационна академия  на ООН, която през април 2000 г. му присъжда званието академик.

Преподавател е в катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища”. Води лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”. През 2012 г. оглавява катедрата. Основна цел на мандата му е повишаване на нивото на преподаване и ориентиране на учебния план към съвременните  методи и технологии в строителството, проектирането и управлението на пътната инфраструктура, като част от националното богатство.

Сред гостите на новия Доктор Хонорис Кауза Николай Михайлов бяха областният управител на Стара Загора Гергана Микова, заместник – кметът на община Стара Загора инж. Янчо Калоянов, проф. Марин Добрев – директор на Градската художествена галерия, доц. д-р Алексей Стоев – директор на Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“, общински съветници, културни дейци, бизнес-партньори, журналисти и семейството му.

Dolap.bg