Празнуваме четвърт век от създаването на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани Стара Загора

Изминалите почивни дни ще останат в историята на Спасителния център завинаги. Този път това, което ще ни връща към тях, не е спасяването на някой от нашите диви пациенти, участието ни в природозащитна акция или доброволческа инициатива…. или, пък може би е всичко това взето заедно, защото този път това бе празник.
Празникът по повод четвъртвековната история на това уникално и единствено по рода си у нас място, наречено Спасителен център за диви животни. Радваме се, че събитието стана повод да се видим с толкова много доброволци, дарители, представители на институции, организации, приятели, съмишленици с които през годините, заедно, рамо до рамо, градихме тази четвъртвековна  мечта …
Празникът бе повод да си спомним, но и да си обещаем да продължим да следваме природозащитната кауза на Центъра. Да чуем отново заветът на първите, но и да се порадваме на думите на най-младите доброволци.
Използвахме трибуната на събитието за да се похвалим и с началото на новия проект „Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017“, финансиран от Програма LIFE на ЕК, в който Спасителният център заема водеща роля. Пред гостите бе представен екипът на проекта, както и основните му дейности.
Изложбите „Дивият свят“ на  Богдан Боев , „Натура 2000“ на проект Нови хоризонти и „Оживялата изложба“ – посветена на Международния ден на инициативата Европейски Зеления пояс, пък допълваха атмосферата на събитието.
За празника си получихме много подаръци, пожелания, прегръдки, но най-много получихме усмивки. Ние, от своя страна почерпихме всички присъстващи за добре дошли, а на финала на официалната част в небето над Центъра, от ръцете на официалните гости на събитието, отлетяха 8 керкенеза.
А, равносметката за тези 25 години съвсем накратко е такава:
От създаването му до момента през вратите на Центъра са преминали 20500 диви животни.
Средно между 45 и 53 % от всички животни годишно биват освобождаване в природата.
Центърът има ключова роля в дейностите по завръщането на три изчезнали от българската природа вида – ловният сокол и белошипата ветрушка, черният лешояд, както и в подпомагане популацията на застрашени от изчезване видове, като белоглавия и египетския лешояд, царкиня орел.
Годишно повече от 3 000 посетители прекрачват прага на посетителския кът на Центъра. Над 90% т тях са деца и ученици. Тук те научават как всеки един от тях може да живее така, че да се грижи за заобикалящата ни среда.
Сред доброволците на Центъра, които годишно наброяват над 300 са ученици от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ и студенти от Тракийския университет в Стара Загора.
От създаването си до момента Спасителния център е най-голямата обособена структура и водещо звено в лечението и рехабилитацията на диви животни в България.
Последните 10 години от съществуването си Центъра се превърна и в най-големия на Балканския полуостров. Да почерпят идеи за създаването на подобни структури в страните си при нас са идвали на обучение хора от Македония, Сърбия, Румъния, Турция.
Спасителният център за диви животни е партньор на различни институции, като Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, храните и горите, министерството на образованието и науката и техните регионални подразделения, Тракийския, Аграрния и Лесотехническия университети, Българската академия на науките, Община Стара Загора, Областна управа Стара Загора и други.
Във волиерите на Центъра се размножават над 10 различни вида птици – орли, соколи, сови, лешояди.
Центърът е единственото място в България, където се размножават световно застрашени видове, като брадати лешояди, ловни соколи, белоглави лешояди.
За дейностите си по въстановяване или подпомагане популациите на различни защитени видове активно си сътрудничим с редица водещи европейски зоопаркове, като Шонбрун във Виена, зоопарк Атина, чешките зоопаркове Прага, Злин, Бойнице, швейцарският Голдау, зоопаркове от Испания, Франция, Англия. Работим и с всички зоопаркове в България, начело със софийския зоопарк, в които пренасочваме птици, преминали лечение при нас, но с трайни увреждания.

Благодарим на стотиците гости на празника ни. Благодарим на доброволците и стажантите, които както винаги, бяха гръбнака на организацията на събитието, благодарим на десетките, които ни изпратиха поздравителни адреси, обадиха се по телефона или ни писаха с извинение, че няма да могат да присъстват. Благодарим и на Община Стара Загора, Бейкъри Арт ООД, Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „И. Павлов“ за това, че подпомогнаха празника ни. Благодарим и на нашите приятели от Детско-юношеска студия за сценични изкуства „Allegra“, Рая Гънчева и Прабългарска школа за оцеляване „БагаТур“, група за народни песни „Златен клас“ село Малко Кадиево за отправените поздрави, които допълниха емоцията от празника ни.
Христина Клисурова