Представяне на нова специалност на Тракийски университет

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВАТА СПЕЦИАЛНОСТ НА

 Педагогически факултет на ТрУ – Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн

Описание на събитието

Събитието включва художествена, музикална част и презентация, като целта е по този динамичен интерактивен начин да се представи новата специалност ПИИГД в ПФ на ТрУ, Ст. Загора и се осъществява от преподаватели и студенти 1 и 2 к. в специалността със съдействието на Община Ст. Загора като част от поредицата алтернативни културни събития в отвореното пространство на Община Ст. Загора „Арт квадрат“.

Представянето, ще се състои от два етапа, в които водещата роля е на студентите:

1.       ПЪРФОРМАНС, който ще се реализира от 1 курс на специалността.

Този тип Арт представление разкрива желанието на организаторите и участниците да изградят мащабна свободна от конкретна композиция, чрез средствата на съвременното изкуство и така да променят изцяло архитектурната среда.

 Динамичният творчески процес и активната интеракция между изпълнителите и аудиторията се осъществява със средствата на изобразителната дейност, театъра, танца, музиката с концептуално изведена логика. Реалното действие като краен резултат представлява създаването на спонтанно изведена абстрактна и експресивна композиция показваща свободният творчески порив и емоция на участниците.

Композицията символично разкрива цялата палитра от индивидуалности на студенти от 1 курс, като всеки цвят е асоциативно насочва алегорично към техните различия на образование преди да изберат тази специалност и художествени интереси, но в случая вече обединени в едно цяло.

За реализирането на интермедийният проект студентите ще реализират своето художествено действие на музикален фон за около 10-15 мин. Идеята включва и участие на публиката, чрез включване в изобразителната дейност по лесен и достъпен неангажиращ на изцяло доброволен принцип.

2.      ПРЕДСТАВЯНЕ на презентация, която показва етапите на художествено

израстване на студентите от 2 курс на специалността, като самите те ще коментират своята художествена дейност и включва концептуална част от проект „образование – креативност“.

Показване под формата на презентация от студенти и преподаватели на двата проекта с времетраене 20-30 мин.

Като заключителна част: Доц. Ани Златева завършва с промотиране на новата специалност, ПФ и ТрУ.

Чрез презентациите се демонстрират постиженията и етапите на творческа дейност на студентите по време на тяхното едногодишно обучение в специалността. Техните тематични концептуални интерактивни арт проекти, които ще се реализират за денят на българските будители.

Събитието ще се състои на 21.10.2020 г. на открито в пространството на „Арт Квадрат“ от 16.30 (17.00) ч. и ще включва концертни изпълнения на живо на атрактивната рок групата на ТрУ.