Първият в България Институт за устойчиво развитие разкриват в Тракийски университет

По инициатива на КНСБ, първият в България Институт за устойчиво развитие ще бъде създаден в Тракийския университет. Това обяви пред БТА лидерът на синдиката Пламен Димитров. В него ще бъде подготвен Териториален план за справедлив преход. В института ще работят, както учени от Тракийския университет, така и българи, които от години работят в Изследователския институт на Европейската комисия. В плана ще бъдат посочени социалните, икономическите и екологичните предизвикателства, произтичащи от постепенното преустановяване на свързаните с изкопаемите горива дейности или от декарбонизацията на процесите и продуктите с висок интензитет на емисиите на парникови газове. В плановете също така ще се очертае процесът на преход до 2030 г., включително потребностите от развитие, преквалификация и възстановяване на околната среда.

В началото на месец ноември 2020 г. ще бъдем готови с идейния проект за създаване на институт“, коментира доц. д-р Добри Ярков, ректор на Тракийския университет. Той уточни, че в проекта ще участват и немски учени. Подобни институти работят успешно на територията на Германия и опитът и експертизата им ще бъдат използвани и при създаване на българския институт. В ход е разработването на два пилотни проекта – за рекултивация и за животновъдство ,които ще се реализират на територията на комплекса „Марица – Изток”.

Създаването и дейността на Института ще се финансира от три европейски фонда.

Д-р Румяна Лечева – БТА