Завърши проектът на Бага Тур „Доброволци пресъздават заветите на хан Кубрат“

През месеците август-октомври СНЦ “Бага-Тур” осъществи проекта “Доброволци пресъздават заветите на хан Кубрат” с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта, Национална програма за младежта (2016-2020 г.).

Школа “Бага-Тур” организира два семинара, единият от които беше проведен в Онгъла на Багатурите край град Мъглиж (на 29-30.09.2020 г.), а вторият – в Мадара и Плиска (на 10-11.10.2020 г.). На семинарите лекторите и участниците засегнаха и обсъдиха 2 основни теми: от една страна – делата и заветите на хан Кубрат, а от друга страна – доброволчеството като средство за формиране на гражданско самосъзнание. Семинарите бяха интересни за участниците, като последните се включиха активно в дискусиите, работните групи и игрите, организирани за тях.

Освен това, доброволците от “Бага-Тур” под вещото ръководство на ръководителите на школата участваха в заснемането на видеоклип – “Заветите на хан Кубрат”, който, от своя страна, беше представен на заключителната конференция (проведена на 13.10.2020 г.) по проекта в “Къщата на архитекта” в град Стара Загора пред местната общественост. Ръководителите на проекта благодарят на всички доброволци за участието и ентусиазма!

През 2018-2019 г. Бага Тур реализираха проекта  „Доброволци пресъздават фолклорния мит за Ангел  войвода” отново с финасовата подкрепа  на Национална програма за младежта 2016-2020 на Министерството на младежта и спорта,  подпрограма 2: Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи.