Ветеринарномедицинска болница ще се открива в Стара Загора

Първа и единствена в България университетска болница ще бъде създадена при Ветеринарномедицинския факултет на Тракийски университет Стара Загора. Това съобщи за Dolap.bg деканът на факултета доц. д-р Тодор Стоянчев, д.в.м. Целта е да се работи непрекъснато 24 часа.

„Налични са три клиники, които са най-големи в страната – за дребни животни, за коне и за продуктивни животни. Те работят в момента от 4:00 ч. до 21:00 ч. с дежурни лекари. Но производителите на животни, хората които имат домашни любимци, искат да работят 24 часа тъй като се налага да търсят медицинска помощ в извънработно време, обяснява деканът. –

Поради тази причина ще направим 24-часова клиника. Когато имаме три самостоятелни клиники, ефектът е малък. Сега ги обединяваме в една голяма Университетска ветеринарномедицинска болница, която ще бъде уникална не само за България, но и за Балканския полуостров. Там ще работят ветеринарни лекари при постоянен приток на пациенти. Имаме необходимата база за настаняване на животните, за приемане, за лечение, за отглеждане, също и хотелска част по време на отпуските, хората да си оставят животните при нас. Налични са още ординатори, гледачи на животни, които ще се грижат за животните през нощната смяна. Напълно сме оборудвани. Има одобрен и ценоразпис за услугите независимо по кое време на денонощието са оказани. Лекарствата са на една и съща цена, трудът на хората – също. Единствено организация и човешки ресурси са необходими.

Този проект ще бъде реализиран от началото на 2021 г. С него ще отстраним една от големите критики на Европейската ветеринарна асоциация към Ветеринарномедицинския факултет – осигуряване на 24-часова работа на ветеринарните клиники с пациентите“ – категоричен е доц.д-р Стоянчев.

Според него всички необходими условия за разкриване на болничното заведение са налице, с изключение на едно – липса на лекари, които да работят през нощните часове – от 21:00 ч. до 8:00 ч. на другия ден. Но деканът е оптимист да се реши успешно и този казус.

На 16 октомври 2020 г. се дипломират 84 ветеринарни лекари. Поне четирима от тях ще се съгласят да работят по време на нощните дежурства. И още една хубава новина: Нито един от младите ветеринарни лекари не е безработен. Бизнесът ги очаква и предварително са наети на работа. 10 от дипломантите са чужденци, но в края на годината предстои дипломиране на студенти, които са от чужбина и са обучавани на английски език.

Преди 4 години Ветеринарномедицинският факултет първи в България получи европейска акредитация. Тя е валидна за 4 години. След това, факултетът отново се посещава от акредитационна комисия. В рамките на изминалите години в Европа се променят взаимоотношенията, променят се обучителните програми, техниката, начинът на работа между ветеринарния лекар, пациентите и стопаните на животните. Именно заради това изискване е въвеждането на правила, по които се работи в Европа. Едно от тях е 24-часовото обслужване на пациентите. Друго изискване е да се подобрят местата, където студентите се преобличат с работни дрехи, местата за дезинфекция на ръцете и ботушите им, учебните зали да станат по-модерни, с дигитални продукти по време на обучението и пр. Това са все неща, които могат да бъдат изпълнени и въведени в практиката.

Тази учебна година новоприетите студенти са 180 българи и 48 чужденци, на които се преподава само на английски език. Общо 800 са студентите, на които се преподава на български език, включително и завършилите семестриално и им предстои явяването на държавни изпити и около 160 студенти, които се обучават на английски език – от Гърция, Италия, Англия, Германия, Нидерландия и др.

Факултетът работи по различни проекти. Преди дни е подписан нов, голям – „Гриин анимо“ с Министерство на образованието и науката с Франция и Шотландия. Той е свързан с месодайното говедовъдство в България и пасищно отглеждане на животните. При него качеството на месото, отгледано по агроекологичен начин е близко до биологичното производство. Отличава се от него по това, че животните са свободни и пасищни. В това отношение има много добър опит в Ирландия, Шотландия и Франция. Чрез техните учени, е създаден екип от 12 човека, с който са кандидатствали в Европа и са получили висока оценка, но не и финансиране. От тази година е осигурено и финансирането.

Проектът „Грийн анимо“, което дословно означава животни, които се отглеждат пасищно, т.е. „щастливи“, е двегодишен. Качеството на месото им е изключително. Скъпите ресторанти търсят телешко месо, което е мраморирано, което има мастни прослойки между мускулатурата. Това е много ценен от кулинарите белег на месото. Пасищното отглеждане обикновено създава по-сухо месо, но по модерните начини на отглеждане на животните се следи за поведението им с ултразвукова диагностика на месото при жизнено, кога месото им натрупва достатъчно мазнини и то покрива изискването на ресторантьорите. Цената на такова месо е над 80 лева за килограм.

Доц. д-р Тодор Стоянчев, д.в.м. е декан на Ветеринарномедицинския факултет от месец декември 2019 г. Роден е през 1976 г. в Стара Загора. Възпитаник е на Ветеринарния техникум „Иван П. Павлов“ и на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийски университет. Има две специализации – в Германия и в Япония. От там е придобитият му опит с дигитални продукти, работа в различен режим от този, който се практикува в България и иска да го приложи във ветеринарната медицина. Целта му е да се модернизира ветеринарномедицинското обучение и начинът на работа на факултета. Това са реални и постижими неща, които ще изведат факултета нагоре в листата на конкуриращите се ветеринарни университети.

Интересите на доц. д-р Стоянчев са насочени към хранителната микробиология, държавен контрол на храни и ветеринарно санитарната експертиза. Семеен е с двама сина.

Росица Ранчева