Започна изграждане на Академичен информационен център 

На 14 октомври 2020 г. ректорът на Тракийски университет  доц. д-р Добри Ярков и заместник-кметът по строителство на община Стара Загора инж. Янчо Калоянов поставиха началото на строителните дейности по изграждане на Академичен информационен център (АИЦ) във висшето учебно заведение със символична първа копка.

Доц. Ярков припомни, че грубият строеж е започнал преди около 20 години. Първоначалната идея е била изграждане на библиотека: „Преди 7 години стартирахме този проект и тази сграда планувана като библиотека се преобразува в Академичен информационен център, който напълно да отговаря на новите изисквания. Благодаря на целия екип, който работи по проекта. Нашият проект е одобрен за финансиране с безвъзмездна финансова помощ от МРРБ в размер на 3 милиона лева. За много кратко време се мобилизирахме и успяхме, с подкрепата на цялото ръководство на община Стара Загора и най-вече на кмета г-н Живко Тодоров, в подготовката на документацията, строителните книжа и обществената поръчка. Аз вярвам, че този център ще допринесе много за обучението на студентите, за научно-изследователската дейност и за бъдещето на университета. Ще направим всичко възможно заедно с изпълнителите да успеем и по-рано да пуснем обекта в експлоатация.“

          На събитието присъстваха и главният архитект на общ. Стара Загора арх. Виктория Грозева, общински съветници, представители на фирмата-изпълнител, ректорското ръководство, декани, преподаватели, студенти и медии.

Проектът съвместява функциите на академичен център за колективно обучение и наука с достъп до качествена научна литература и до електронни ресурси с отдалечен достъп, с потенциал за развитие на дистанционно обучение. АИЦ е съобразен с образователните потребности на младото поколение и активното им участие в академичния живот с акцент върху възможността за съвместно организиране на процеса на учене и интерактивно обучение, както и за осъществяване на динамична връзка между студенти, преподаватели и администрация.

          Разработеният проект включва създаване на допълнително физическо пространство 4460 ,90 кв. м. с четири надземни етажа: информационен блок с автоматизирани места за справки; изложбена площ; копирен център и дигитализация; семинарна зала; хранилища за каталози, учебници и периодика; фонд на свободен достъп и места за самоподготовка;  заемна служба; информационен блок с компютърна зала; фоайе-рекреация; места за самоподготовка; четири кабинета; читалня за групово учене и работа; зала за семинари; помещение за самостоятелна работа и учене.  Лаборатория  с физико-химично помещение, зала за молекулярна биология и клетъчни култури, за вирусна диагностика. В изградените помещения не се планира да се извършва стопанска дейност.

 Създаването на АИЦ ще затвърди и развие позициите на Тракийски университет в приоритетните направления – ветеринарна медицина, животновъдство и здравни грижи и ще даде възможност за развитие и на останалите направления – медицина, аграрни науки, икономика, техника и технологии, педагогика, които да допълнят компетенциите на младите хора и да отговарят адекватно на изискванията и динамиката на пазара на труда.

Проектът е по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“. Финансирането е чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на стойност 4 178 347.22 лв., от които:

Европейско съфинансиране (ЕФРР): 2 550 000.00  лв.

Национално съфинансиране: 450 000.00 лв.

Съфинансиране от Тракийски университет: 1 178 347.22 лв.

Срокът на изпълнение е 24 месеца и стартира на 01.09.2020 год.

Надя Лилова