MASTERCLASS WORK на тема дигитализация организират в Тракийски университет

На 14 октомври 2020 г. от 9:00 часа на Форума пред Тракийски университет – Стара Загора ще се състои Мasterklass work 4.00. Темата е Дигитализацията.

В събитието ще участват Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, Деница Сачева – министър на труда и социалната политика, Десислава Танева – министър на земеделието, храните и горите и Пламен Димитров – президент на КНСБ.

Дигитализацията е факт, който вече променя целия пазар на труда. Цели професии изчезват и се появяват нови. В същото време всички млади хора преживяват прехода от студентската скамейка до работното си място. Този преход може да се бъде фатален на фона на бързо променящите се технологии, които са на път да изместят човека в някои сфери на пазара на труда. Колкото по-добре са информирани хората за съвременните дигитални тенденции, толкова по-лесно ще си намерят работа и толкова по-голяма ще е ползата, както за тях, така и за обществото като цяло.

Необходимо е да се създаде система, при която, от една страна, образователното ниво да е колкото се може по-високо, а от друга, да не се създават допълнителни проблеми при навлизане на младите хора в сферата на платения труд.

Masterklass 4.0 стартира с първи модул на тема „Бъдещето на труда в ерата на дигитализацията. Предизвикателства и възможности“. Лектор е Пламен Димитров. Модул втори: „Дигитализация и образование. Предпоставки за промяна и възможни решения“ . Лектор е Красимир Вълчев. Третият модул е на тема „Дигитализацията и пазарът на труда. Перспективи за България“ от Деница Сачева. Четвъртият модул е на тема „Дигитализацията в сферата на земеделието, храните и горите“ от Десислава Танева.

Модератор е доц. д-р инж. Лиляна Вълчева – председател на Национален браншов синдикат- висше образование и наука – КНСБ.

В края на класа се провеждат дискусиите.

Организатори на събитието са КНСБ и Тракийски университет Стара Загора.

Dolap.bg