Ректорът на ТрУ доц. д-р Добри Ярков подписа меморандум с престижен немски университет

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков подписа меморандум за обмяна на студенти и преподаватели с Ветеринарномедицинския факултет на немския университет Юстус Либих в град Гисен.

Той и директорът на Националния център за професионално обучение и компетентност д-р Здравко Тодоров бяха на посещение в престижния университет по покана на декана на Ветеринарномедицинския факултет проф. Мартин Крамер. На място им беше презентиран учебният процес и моделът на преподаване, който е насочен в по-голямата си част към практиката, а последната година в специалност „Ветеринарна медицина“ е изцяло практическа, насочена в определено направление.

Те имаха възможността да се запознаят и да заимстват идеи от най-новата и модерна клиника за дребни животни в Европа, в която работният процес се осъществява с изключително съвременни методи за лечение на дребни животни, като инвазивната кардиология, която прилагат немските учени.

Доц. Ярков и д-р Тодоров споделиха, че са впечатлени от начина на работа в клиниката – сутрешната визитация се извършва с преподаватели, служители и студенти, като така, освен че по-сложните случаи са подложени на поредица от експертни мнения, студентите имат възможността да участват активно, което им дава сериозни практически умения.

Факултетът разполага и с пункт за месопреглед, където се изследва качеството на различните видове меса. Също и с тренировъчен и симулационен център, който предстои да се изгради и в Тракийския университет, със заявена подкрепа от немското висше учебно заведение. Обмислят се различни сектори за хирургия, образна, лабораторна диагностика и други.

Отделението по Акушерство и гинекология към ВМФ на Юстус Либих също предоставя изключително съвременни възможности за лечение, тъй като основното му направление е ембриотрансфер.

Друг различен метод на преподаване в немския университет е, че студенти от различни факултети ( медицина, ветеринарна медицина и фармакология) провеждат заедно упражнения в биомедицинския научен център. Практика, която би могла да се осъществи и в Тракийски университет.

Ректорът на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков сподели, че топлите отношения с немския университет Юстус Либих датират от години. Те се дължат на основоположника на ветеринарната медицина в България проф. Курт Краузе, който е представител именно на Ветеринарномедицинския факултет в Гисен.