Посланикът на Кралство Дания Н. Пр. Сьорен Якобсен посети Тракийски университет

Посланикът на Кралство Дания Н. Пр. Сьорен Якобсен посети Тракийски университет – Стара Загора, по покана на ректора на висшето учебно заведение доц. д-р Добри Ярков и със сътрудничеството на Ларс Оле Мадсен – представител на датския бизнес в България.

На срещата присъстваха ректорското и деканските ръководства и студенти.

Негово Превъзходителство Сьорен Якобсен представи пред всички накратко дипломатическите и бизнес отношенията между България и Дания и възможностите за бъдещо сътрудничество.

Бяха обсъдени идеи да за сключване на договори с релевантни на Тракийския университет висши учебни заведения и научни институти, насочени в обмен на преподаватели, докторанти и студенти. Също и обмен на практика, технология и знания в различните сфери, както и изготвяне на общи научни проекти.

Н. Пр. Сьорен Якобсен заяви готовност да посредничи за сътрудничество на Тракийския университет с датски университети, институти и фирми, които да отворят по-големи възможности за науката и за студентските стажове и практики.

Надя Лилова