Международният младежки център в Стара Загора разширява дейността си

Разширяване на териториалния обхват на Международния младежки център (ММЦ) и увеличаване на многообразието от дейности е основната цел на проекта „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“. Той се осъществява по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Бенефициент е Община Стара Загора, срокът за изпълнение е 36 месеца, а финансирането е в размер на 1 870 986 лв.

Освен екипът на проекта, на представянето присъстваха народният представител Радостин Танев, началникът на Регионално управление на образованието Татяна Димитрова, директори на училища, младежки работници.

Координаторът по проекта Георги Симеонов,  директор на дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция“, припомни откриването на Международния младежки център, знакът за качество на Съвета на Европа, който е получил и дейността му през годините. По думите му новият проект е втора фаза в развитието на ММЦ.  Ще се увеличат териториалният обхват на дейностите на областно ниво във всички 11 общини, дейностите, организирани по инициатива на младежите, както и многообразието им. Основен акцент обаче ще бъде обратната връзка и включването на родителите на младите хора. За да се подобри работата ще бъде разширена инфраструктурата, чрез изграждане на зала за развлечения, каквато е била препоръката от Европа. Община Стара Загора вече е закупила помещение от 11 кв. м, което ще бъде приобщено към друго помещение и залата ще бъде общо 120 кв. м.

Ще се провеждат информационни кампании в училищата, дългосрочни тренинг курсове, обучителни семинари и конференции, регионални посещения в областта. Ще бъде разработен и пакет от дейности за работа с родителите. Предвидени са четири младежки лагери, както и създаване на регулярни клубове по интереси.

Международната дейност обхваща обмени на групи от България в чужбина и обратно, кръгли маси, национални шампионати по презентиране. Вече са установени връзки с училище в Норвегия, където се работи с деца от бедните квартали.

„Идеята е да формираме лидери в младежките политики. Важно е да имаме смесена среда, хора с голям потенциал, чието поведение да привлича останалите. Трябва да накараме младите хора да възприемат това място като тяхно пространство, очакванията ми са глобалното мислене да бъде водещо“, каза ръководителят на проекта Иванка Сотирова, зам.-кмет на Община Стара Загора.

Според Радостин Танев, хората, които работят по каузата за младежките политики все още са малко. Той изрази готовност да помага в работата на младежите.

Бе отчетен и проект „Обновяване на образователна инфраструктура в Община Стара Загора“. Стойността на извършените ремонти на две детски градини и три училища е 15 230 609 лв. Изпълнена е общата цел – осигуряване на модерна, здравословна и функционална среда с най-високи ниво на енергийна ефективност.  Осигурени са равни възможности за качествено образование на 9698 деца и по-добри трудови условия за 313 души.