Председателят на Общински съвет Стара Загора Мария Динева:“Уважаеми съграждани, поздравявам Ви за Деня на Стара Загора -5 октомври“

За мене е чест и гордост да Ви поздравя за Деня на Стара Загора -5 октомври!
За всеки, който носи нашия град в сърцето си, този ден е свещен. Преди 141 години на 5 октомври, сред руините и пепелищата му, княз Алексанър Богориди полага символичния камък за възстановяването и възраждането Стара Загора.

Поклон пред оптимистите, пред родолюбците, пред първостроителите, които са взели съдбините си в свои ръце и с устрем и воля са започнали градежа на новия свободен живот.

Днес наричат Стара Загора перлата на Тракия, най-доброто място за живеене!

Благодаря Ви, че заедно с един ум и сърце, честно и всеотдайно, творим европейския ни град на настоящето и бъдещето!

Желая Ви здраве, самочувствие, лично и семейно щастие!

Сбъдвайте мечтите си, защото човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му!

За много благодатни години на Стара Загора!

Светъл и красив празник!

Мария Динева

председател на Общински съвет