Тракийски университет проведе изпит за магистри

Тракийски университет – Стара Загора проведе присъствен изпит за магистри, при строго спазване на всички противоепидемични мерки,  по две специалности – „Управление на здравни грижи“ и „Социална медицина“.

На изпита по „Социална медицина“ се явиха 40 кандидати, като участник от Сливен изтегли въпроса „Същност и значение на здравния мениджмънт“, със задача „Демографският статус на една страна се определя от три основни фактора: раждаемост, смъртност и миграция“.  Въпросите към задачата, върху които работиха кандидат-магистрите бяха „1. Що е демография? 2. Какви видове външна и вътрешна миграция познавате? 3. Ка се изчислява и какъв е понастоящем естественият прираст на населението на България?“.

На теста за специалността „Управление на здравните грижи“ се явиха 9 кандидати. Участник от Бургас изтегли вариант 2.

Времето за работа на изпита и теста на кандидат-магистрите е 4 часа, като те бяха настанени, спазвайки нужната дистанция и с предпазни маски, а в помещенията беше извършвана дезинфекция на всеки час.