Утре: първа копка за обновяване на Руския пазар и разширение на ул. “Кап. Петко войвода”

На 21 септември 2020 г. понеделник, от 13,30 часа в северната част на територията на „Руски пазар“, кв. “Три чучура-юг”, ще бъде направена символична първа копка за стартиране на проекта за „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ и разширение на ул.“Капитан Петко войвода“, град Стара Загора “
В края на 2018 г. арх. Петър Киряков спечели конкурса за нова визия на Руския пазар и разширение на ул. „Капитан Петко войвода“ . Той получи и заданието да изработи инвестиционен проект за териториите, обект на конкурса.

Проектът предвижда изграждане на покрит пазар с минимум 135 търговски щанда. Той ще бъде с разгъната застроена площ до 2000 кв. м, с иновативна визия, енергоефективни материали, модерна вентилация и климатизация. Предвидената търговска площ е с възможност за обособяване на зони с различна тематичност на предлаганите стоки и изделия.

Обособено е прилежащо площадно пространство с декоративна настилка, паркинги за посетителите и за зареждане за около 100 автомобила, пейки, перголи, фонтани, водни ефекти, художествени елементи, осветителни тела. Предвиждат се богато озеленени площи с дървесни видове, храстова растителност и цветни партери, всичко което може да превърне тази част на града във вторичен градски център.

Проектирана е четирилентова улица „Капитан Петко войвода“ с тротоари, в обхват от кръговото кръстовище при бул. „Цар Симеон Велики“ до пресечката с бул. „Славянски“, където ще бъде изградено ново кръгово кръстовище.

Територията на „Руския пазар“, наречена така през 90-те години на миналия век, от дълги години има окаян и овехтял вид, с покритие от метална конструкция и ламарина, със самоделни покрития за защита на търговците  от слънце, дъжд и вятър. Нелицеприятният външен вид на тържището ще бъде заменен от устойчива, функционално пригодна и естетически издържана градска среда.

Финансирането на мащабните действия ще бъде от „Фонд за устойчиви градове“.

Dolap.bg