Регионалният център за извънкласно образование стартира новата учебна година

Откриването на третата учебна година в Регионалния център за извънкласно образование по математика към фондация „Миню Балкански“ ще се състои на 26.09.2020 г. в старозагорското село Оряховица. В срок до 20 септември 2020 г. желаещите да се обучават в него следва да изпратят на електронна поща fmb.shkoli@gmail.com
писмо, в което да запишат име, клас и училище на ученика. Веднага след това ще получат разяснения относно обучението и откриване на годината.
Програма за 26 септември 2020 г.
10:00 – 12:00 ч. Математическа щафета за ученици от 2 до 12 клас. Задачите за всеки клас са 5, като отговорът на всяка предходна задача се съдържа в условието на следващата. Началото на щафетата за всеки клас ще обявим до 23 септември.
12:30 – 13:00 ч. Обяд
13:30 ч. – Откриване на учебната година. Среща с преподавателите.
Обявяване на резултатите от състезанието „Математическа щафета” – награждаване на победителите.
14:00 – 17:00 ч. Първа сесия: Занимания по класове.

През учебната 2020/2021 г. в Регионалния център ще се провеждат състезанията „Хитър Петър” (10 октомври 2020 г.), квалификация и българския финал за Световното отборно първенство по математика 5 – 12 клас, което до 2020 г. неизменно се провеждаше в Пекин, есенен, зимен и пролетен кръг на „Математика без граници”, Московска олимпиада за малките ученици, олимпиада „Формула на Единството” и други.

„На прага на новата учебна година екипът на фондация „Миню Балкански“ поздравява миналогодишните участници, които с изключителната си любознателност и трудолюбие и най-вече с успехите си на национално и световно ниво, ни карат отново и отново да предоставим реална възможност на най-желаещите да развиват своите знания в областта на математиката под ръководството на преподаватели с доказан опит и потвърдени резултати, споделя Янка Ковачева, организатор на учебните дейности във фондацията.
Благодарим и на родителите,които повярваха в нас и ни повериха децата си. Хиляди благодарности и на прекрасния екип от преподаватели , без който не бихме постигнали тези високите резултати. Благодарим и кметовете на общини, които осигуриха стипендии за талантливи ученици за обучение и пребиваване в центъра“.

За формуляри за участие ,въпроси и повече информация се обръщайте към:
Янка Ковачева
Мобилен тел. :0879 930 077; 088 955 5677, e-mail:fmb.shkoli@gmail.com

Dolap.bg