Министърът на образованието Красимир Вълчев:“На учителите и учениците на Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи желая здраве и успешна учебна година“!

Стара Загора трябва да бъде един от центровете за развитие на информационните технологии. За нас като държава, едно от най-важните конкурентни предимства е, развитието на информационните услуги. Следващите години и десетилетия ще навлезем в ера на още по-мащабни дигитални трансформации.

София вече се очерта като център на развитие на информационните технологии на картите на Европа и в световен мащаб. IT-специалисти и от други страни идват да работят в София.

Много ни се иска да имаме полицентричен модел на развитие, както в информационните технологии, така и в индустриите. Гаранция за това е създаването на училище като Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи, така и обучението в Тракийски университет по професионално направление компютърни системи. Вероятно университетът ще развие обучение и в професионално направление информатика.

Ние имаме шанс да инвестираме в информационните технологии като подготвим повече ученици с умения в областта на дигиталната креативност. Имаме и програма „Старт за It-кариера“ по която се обучават ученици и в други професионални направления за добиване на квалификация „приложен програмист“. Почти всички бизнеси и професии ще изискват умения в областта на дигиталната креативност през следващите години и десетилетия.

Подготовката на специалисти и развитието на информационните технологии, може да бъде предпоставка за създаването на индустрии с висока добавена стойност, това което ни липсва в редица региони. Това беше в идеята за откриването на Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи. Такива училища открихме и във Варна и в Бургас. И към тях, както в Стара Загора, интересът е изключително голям и вече дори не достига материалната база. Това са училища на бъдещето.

На всички желая здрава и успешна учебна година“! – пожела министър Вълчев.

Dolap.BG