Приемат нови участници в младежки школи в Стара Загора

В Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) в Стара Загора се приемат нови участници във всички организационно – педагогически  форми  за учебната 2020-2021 година.

ЦПЛР  е обслужващо извънучилищно  звено в системата на образованието и в него се осъществява специфичен учебно – възпитателен процес с деца и младежи.

Целта на центъра е да бъде  многофункционална структура, която да организира осмислянето и ангажирането на свободното време на децата и младежите. Да работи в посока за създаване на условия за възпитание на младите хора, ангажирането им в полезни за тях дейности, непрекъсната възможност за изява, чрез провокиране на индивидуалните им способности и интереси.

Тук всяко дете и младеж има  възможност да намери място, където да развие творческите и социалните си умения, да обогати познанията си, да придобие технически сръчности, да направи избор на образование и бъдеща професия.

За новата учебна година 2020/2021 Центърът предлага 27 форми в Област „Изкуства”, Област „Наука и технологии” и Профил „Хуманитарно – обществен“.

Децата, младежите и родителите могат да подават заявления за участие във формите и декларации за   информирано съгласие във връзка с CoVid-19 лично в сградата на   ЦПЛР – Стара Загора на  ул. „Захарий Княжески” 71 ет.3 от 14.09.2020 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 20.00 часа  или на e – mail адрес: cplr_sz@abv.bg .

Заявлението и декларацията, можете да изтеглите от  сайта на ЦПЛР и страницата във Фейсбук. В тях задължително се попълват всички полета с данни за участника. Всяко дете  или младеж може да се обучава най-много в 3 форми. Заниманията са съобразени с учебното време и ваканциите на учениците.

Записването на деца и младежи във формите е целогодишно и участието в тях е безплатно.

Начало на заниманията за 2020-2021 г. – 01.10.2020 г. по график за всяка от формите.

Ако си дете  или младеж на възраст от 6 до 19 години и искаш да откриеш и развиеш своите заложби и умения за цял живот, заповядай при нас. Тук всички получават равен старт, независимо от вероизповедание, етнос и социален статус.

Ръководители на школите и клубовете са квалифицирани специалисти с богат опит в работата си с деца и младежи.

За повече информация: тел. 042 629062, 042 638698