Новата учебна година започват 33 000 ученици от област Стара Загора

На първия учебен ден за новата 2020/2021 г. 15 септември 2020 г. присъствени занятия ще започнат 120 училища с 33 000 ученици от първи до 12-ти клас, дневна форма на обучение, в област Стара Загора. Това съобщи за Dolap.bg Татяна Димитрова, началник на Регионално управление на образованието. Тържествено откриване ще има за учениците от първи, пети и осми клас. Причината е, че първокласниците за първи път прекрачват училищен праг. Петокласниците също преминават в по-горна образователна степен. Същото се отнася и за осмокласниците, които продължават образованието си вече в гимназии.

Училища с по-малък брой ученици , също биха могли тържествено да открият учебната година по преценка на съответните училищни ръководства.

Броят на първокласниците е приблизително 2 900. В сравнение с миналата година няма съществена разлика.

Госпожа Димитрова уточни, че за различните училища различни са часовете за откриване на учебната година предвид предприетите мерките за безопасност за здравето.

Почти всички училища са проверени от РЗИ за готовността за начало на учебната година. Към момента не са констатирани нарушения. Всички са осигурени с топла вода, сапун и дезинфектанти. Осигурени са маски или шлемове за учителите, както и резервни маски за учениците.

Учениците трябва да си носят собствени предпазни средства.

В по-голямата част са проведени родителските срещи – някои на открито, някои на малки групи. На тях са съобщени указанията, съобразно приетия план от училището на база насоките, предоставени от Министерство на образованието и науката, съгласувано с Министерство на здравеопазването.

Всяко училище има изработен конкретен план върху задължителните и препоръчителните действия, свързани със спазване на изискванията по COVID-19.

Ако някои от училищата имат затруднения, могат да преминат на двусменен режим с цел по-малко натоварване на потоците. Така че всеки училищен екип прави своя избор и преценка за организацията на учебните занятия, които започват навсякъде присъствено.

Има обаче задължителни мерки, валидни абсолютно за всички: Това е на първо място спазване  на дистанция. Трябва да се проявява дисциплина за изпълняване на планираните мерки. В класните стаи учениците ще бъдат без маски. Ако някои от родителите преценят, че детето им трябва да бъде с маска или шлем и ръкавици, има такава възможност. За учениците маските са задължителни в коридорите и сервизните помещения. Задължително е да няма струпване на ученици, потоците да се разделят. Поради тази причина в някои от училищата междучасията са различни за различните класове.

За учителите, които са в начален етап, т.е. общуват само с класа си, носенето на маска не е задължително. Учители, които влизат в няколко паралелки, задължително трябва да носят маска или шлем.

Задължителна е дезинфекцията на входа на училището, при влизане в класните стаи, сервизните помещения. На около два часа трябва да се дезинфектират стълбищата и коридорите и да се проветряват класните стаи.

Забранява се влизането на родители в училищата. В някои от тях в предверията са изградени помещения, където родителите да изчакват децата си. Чрез съвременните техники и технологии, контактите между учители и родители няма да бъдат нарушени.

„За новата учебна година пожелавам на учениците и учителите здраве. Да вярваме в себе си. Да бъдем спокойни и да действаме съобразно ситуацията. Убедена съм, че учителите, с подкрепа на родителите – ще се справим!“- пожелава Татяна Димитрова.

Росица Ранчева