От 1 октомври стартира автоматичната система за таксуване на пътници в обществения автобусен и тролейбусен транспорт на Община Стара Загора

От 1 октомври жителите и гостите на Стара Загора ще могат да се възползват от предимствата на изградената автоматична система за таксуване на пътниците по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – II фаза“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020.Това стана ясно по време на проведения днес информационен ден. Той започна в изцяло рехабилитираното работно хале на тролейбусното депо, където е подменена дограмата и външните индустриални врати. Извършено е топлинно саниране на сградата и покрива.

Зам.-кметът Йордан Николов и представители на фирмата изпълнител демонстрираха начините за използване на автоматичната система за таксуване на пътници в тролейбусния и автобусния транспорт на Община Стара Загора.

„ Електронната система за таксуване представлява технологичен модел, който предлага гъвкавост и управление в реално време. То напомня банковите профили или акаунти, чрез които се създава персонален индификационен код, съхраняващ базата данни на потребителя“,обясни Борислав Горов, представител на фирма „Телелинк“. „Това дава предимство, защото дори физически картата за транспорт да липсва, то акаунтът пази всичко необходимо“, подчерта той. От фирмата представиха нагледно как може лесно да бъде управлявана цялата система, което ще улеснява, както потребителите на градския транспорт, така и транспортния оператор.

В рамките на проекта има оборудвани три пункта за издаване/активиране на билетни продукти и карти. Те се намират на бул. „Патриарх Евтимий“ № 81, бул. „Руски“ № 1 и в кв. „Железник“, ул. Загорка №1. В тях гражданите ще могат да си закупуват и презареждат карти за пътуване. Ще бъдат въведени три вида електронни безконтактни карти. Първият вид са- Персонализирани- картите ще бъдат поименни и на тях ще бъде отпечатано името и снимката на лицето на което е издадена картата. Вторият вид ще бъдат- неперсонализирани- при тях няма да се изписва и отпечатва име и снимка на притежателя. Те ще могат да се зареждат периодично с избран продукт. Третият вид карти са нискостойностните- те ще позволяват осъществяването на няколко пътувания в обществения транспорт. За ползващите градския транспорт с отстъпки – пенсионери, ученици, студенти и др., електронните карти ще са персонифицирани, със снимка на ползвателя им. Те ще бъдат издавани единствено в трита билетни центъра.

На 10 спирки в града вече са поставени билетни машини, където гражданите ще могат сами да си закупуват билети и да презареждат електронните си карти.

От 1 октомври ще могат да бъдат използвани и 77 машини за продажба на билети, които са монтирани на борда на превозните средства. Те са снабдени със специализирани принтери и за секунди отпечатват избрания билет. Автоматите са снабдени със 7 инчови, чувствителни на допир (touch) екрани, предназначен за избор на тарифа и закупуване на билет. Настроени са да приемат български монети с номинал от 10 ст., 20ст.,50 ст. 1 лв. и 2 лв. Устройствата не връщат ресто.

Гражданите и гостите на града могат да си закупят билет или пакет от билети за пътуване и чрез мобилното приложение „Градски транспорт Стара Загора“.

Веднага след качване в превозното средство пътникът трябва да валидира своята карта или билет за пътуване. Това ще се извършва чрез доближаване на съответния превозен документ до мястото на четеца на някои от валидаторите, с които са оборудвани автобусите и тролейбусите.  Щом бъде отчетена регистрацията на монитора на устройството се изписва часа на използване.

Зам.-кмета Николов припомни, че със закупуване на абонаментните електронните карти стойността на пътуването ще бъде по-ниско от 1 лев. Например, ако се закупи абонаментна електронна карта за една градска линия за 30 пътувания в рамките на месец ще бъде с цена  24 лева, т.е. 80 стотинки на пътуване.

На събитието присъстваха още Димитър Авджиев, управител на общинската фирма „Автобусни и тролейбусни превози“, както и ръководителят на проекта Мирослава Шопова от Община Стара Загора.

От 1 октомври жителите и гостите на Стара Загора ще могат да се възползват от предимствата на изградената автоматична система за таксуване на пътниците по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – II фаза“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020.Това стана ясно по време на проведения днес информационен ден. Той започна в изцяло рехабилитираното работно хале на тролейбусното депо, където е подменена дограмата и външните индустриални врати. Извършено е топлинно саниране на сградата и покрива.

Зам.-кметът Йордан Николов и представители на фирмата изпълнител демонстрираха начините за използване на автоматичната система за таксуване на пътници в тролейбусния и автобусния транспорт на Община Стара Загора.

„ Електронната система за таксуване представлява технологичен модел, който предлага гъвкавост и управление в реално време. То напомня банковите профили или акаунти, чрез които се създава персонален индификационен код, съхраняващ базата данни на потребителя“,обясни Борислав Горов, представител на фирма „Телелинк“. „Това дава предимство, защото дори физически картата за транспорт да липсва, то акаунтът пази всичко необходимо“, подчерта той. От фирмата представиха нагледно как може лесно да бъде управлявана цялата система, което ще улеснява, както потребителите на градския транспорт, така и транспортния оператор.

В рамките на проекта има оборудвани три пункта за издаване/активиране на билетни продукти и карти. Те се намират на бул. „Патриарх Евтимий“ № 81, бул. „Руски“ № 1 и в кв. „Железник“, ул. Загорка №1. В тях гражданите ще могат да си закупуват и презареждат карти за пътуване. Ще бъдат въведени три вида електронни безконтактни карти. Първият вид са- Персонализирани- картите ще бъдат поименни и на тях ще бъде отпечатано името и снимката на лицето на което е издадена картата. Вторият вид ще бъдат- неперсонализирани- при тях няма да се изписва и отпечатва име и снимка на притежателя. Те ще могат да се зареждат периодично с избран продукт. Третият вид карти са нискостойностните- те ще позволяват осъществяването на няколко пътувания в обществения транспорт. За ползващите градския транспорт с отстъпки – пенсионери, ученици, студенти и др., електронните карти ще са персонифицирани, със снимка на ползвателя им. Те ще бъдат издавани единствено в трита билетни центъра.

На 10 спирки в града вече са поставени билетни машини, където гражданите ще могат сами да си закупуват билети и да презареждат електронните си карти.

От 1 октомври ще могат да бъдат използвани и 77 машини за продажба на билети, които са монтирани на борда на превозните средства. Те са снабдени със специализирани принтери и за секунди отпечатват избрания билет. Автоматите са снабдени със 7 инчови, чувствителни на допир (touch) екрани, предназначен за избор на тарифа и закупуване на билет. Настроени са да приемат български монети с номинал от 10 ст., 20ст.,50 ст. 1 лв. и 2 лв. Устройствата не връщат ресто.

Гражданите и гостите на града могат да си закупят билет или пакет от билети за пътуване и чрез мобилното приложение „Градски транспорт Стара Загора“.

Веднага след качване в превозното средство пътникът трябва да валидира своята карта или билет за пътуване. Това ще се извършва чрез доближаване на съответния превозен документ до мястото на четеца на някои от валидаторите, с които са оборудвани автобусите и тролейбусите.  Щом бъде отчетена регистрацията на монитора на устройството се изписва часа на използване.

Зам.-кмета Николов припомни, че със закупуване на абонаментните електронните карти стойността на пътуването ще бъде по-ниско от 1 лев. Например, ако се закупи абонаментна електронна карта за една градска линия за 30 пътувания в рамките на месец ще бъде с цена  24 лева, т.е. 80 стотинки на пътуване.

На събитието присъстваха още Димитър Авджиев, управител на общинската фирма „Автобусни и тролейбусни превози“, както и ръководителят на проекта Мирослава Шопова от Община Стара Загора.