Тракийски университет – Стара Загора сключи договор за съвместна дейност с най-новия телепорт център в Европа TEAM: MEDIA

Тракийски университет – Стара Загора и THE TEAM: MEDIA – Босна и Херциговина, сключиха договор за съвместна научна и практическа дейност.

 THE TEAM: MEDIA TELEPORT е най-новият телепорт център в Европа, изграден специално и базиран изключително на най-модерните технологии, които предоставят широк спектър от сателитни услуги, както и специфични и иновативни IT решения. 

Компанията е ексклузивен партньор на един от водещите сателитни оператори – Eutelsat

 Страните ще си сътрудничат ефективно за провеждане на съвместни индустриални и научни изследвания, практическо обучение/стаж и дейност със студенти и преподаватели на Тракийски университет, разпространение на знания, добри практики и опит.

Областите, в които ще си сътрудничат университет и телепорт центърът са телекомуникациите и сателитните технологии в телекомуникационния сектор:

–         провеждане на съвместни научни опити в сферата на телекомуникационните услуги и сателитните технологии;

–         размяна на практически опит с цел разпространение и придобиване на нови знания от преподаватели и студенти от Тракийски университет;

–         провеждане на практически стаж с преподаватели и студенти на Тракийски университет;

–         използване на общи технологични ресурси и знания с цел развитие на нови индустриални продукти и подобряването им;

–         обединяване на усилия с цел подпомагане на страните и на всяка една от тях;

–         практическо обучение на студенти в областта на телекомуникациите с цел тяхната практическа реализация след придобиване на съответната степен на висше образование.

Съвместните дейности могат да се извършват в следните направления:

–         съвместно разработване на нови продукти, процеси, услуги;

–         съвместни проучвания, изследвания, сертификация на иновативни продукти, процеси, услуги;

–         съвместно участие в национални и международни проекти с цел провеждане на научни изследвания и разпространение на знания;

–         консултантски услуги в подкрепа на иновациите;

–         обучение на технически експерти;

–         общо ползване на оборудване и материали;

–         обща организация на работни срещи, семинари, конференции и др.;

За договорните отношения между двете страни сътрудничи член на Настоятелския съвет на Тракийски университет Красимир Терзиев.

Договорът е в срок от две години, като може да бъде удължен, допълнен или изменен.