Проект „Доброволци пресъздават заветите на хан Кубрат” спечели СНЦ“Бага-Тур“

Нов проект спечелиха славните багатури и огласиха подробности за него на специална пресконференция в Аул „Бага-Тур“.

Проектът „Доброволци пресъздават заветите на хан Кубрат” на Сдружение с нестопанска цел  „Бага-Тур” се изпълнява между 6 август и 15 октомври тази година с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта /2016-2020/ на Министерството на младежта и спорта,  подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“, тематична област 1 „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи“.

Участници в проекта са млади хора на възраст между 15 и 29 години от Стара Загора, София и от цялата страна, които са членове и доброволци на школа „Бага-Тур“, студенти и ученици от Стара Загора, София, Велико Търново.

Проектът Доброволци пресъздават заветите на хан Кубрат” ще допринесе за стимулиране на доброволчеството и извеждане на преден план на ролята му като необходимо условие за подобряване качеството на живот и жизнената среда на общността чрез прилагането на неформално обучение и пълноценно оползотворяване на свободното време на младежите. Чрез участие в инициативи, представящи епохата на хан Кубрат, проектът има за цел да окуражи доброволците да потърсят в историческите ни корени начин за формиране на съвременна здравна и мултифункционална култура. Величествената фигура на хан Кубрат и неговото богато на събития време предлагат изключително атрактивен и занимателен аспект от прабългарското ежедневие за осъществяване на младежки инициативи.

Основните дейности включват обучения по две програми: ”Доброволчество и добротворци” и ”Хан Кубрат”. Прилагайки като база опита от успешно реализираните проекти, младежите  ще надграждат своите знания и умения за доброволчеството. Ще търсят истинността в легендите, приказките и сказанията за хан Кубрат. С доброволните усилия на участниците в проекта ще бъде създаден видеоклип „Зовът на предците“.

Първата  обучителна програма „Доброволчество и добротворци“ ще се проведе в Прабългарския Онгъл на „Бага-Тур“ край град Мъглиж. Това е място, където децата и младежите се учат на уменията на древните българи, да уважават и пазят традициите на своя народ. Доброволците ще се запознаят с теми като: „Невидимите ползи от доброволчеството“, “Добротворци – младежки доброволчески инициативи от началото на 20-ти век“. По време на обучението ще има споделяне на личен опит за участие в местни доброволчески организации, кампании, съвети и събития, лекция и дискусия с участниците и провеждане на интерактивна игра.

По втората  обучителна програма “Хан Кубрат” са предвидени следните: Лекция на тема „Силата на обединението“, при която ще се направи смислов анализ за притчата „и снопа пръчки” и последващи исторически събития при разделението на териториите между наследилите хана 5-ма синове; дискусия за бита, оръжията, прабългарските дрехи; мултимедийна презентация и прожектиране на музикални и филмови произведения, посветени на хан Кубрат.

В проекта ще има много практически занимания като например Прабългарска  занаятчийница /изработка на типични за епохата дрехи и аксесоари/; Гозбница /храната на прабългарите/; Поход до връх Скалата на Тангра, над град Мъглиж – с коне (планински маршрут, свързан с древната ни история), възстановка на прабългарски ритуали.

ПОДРОБНОСТИ:

Членовете на „Бага-тур“ са инициатор за и изпълнител на създаване на поредица от видеа на историческа тематика, редовно представят спектакли из страната и чужбина, участват във възстановки. Подготовката и изявите им, свързани с времето на хан Кубрат, са с утвърдена репутация във фолклорните и клубно исторически среди. В личен план редица от членовете на организацията са комплектували свое автентично облекло, аксесоари и традиционно въоръжение, както и атрибути от прабългарския бит и начин на живот. Сработването на толкова разнообразни по характер и познания дейности, макар и сложно, е доказано изпълнимо от екипите на „Бага-Тур”, като се има предвид досегашния им опит при ред амбициозни проекти.

„Доброволци пресъздават заветите на хан Кубрат“ е четвъртият подред проект за СНЦ „Бага-Тур“, одобрен и финансиран от тази програма на Министерството на младежта и спорта. Предходните реализирани проекти са: “Доброволци пресъздават древния бит и култура на траките”, „Доброволци пресъздават хайдушкия баладичен епос“, „Доброволци пресъздават фолклорния мит за Ангел войвода“.

Голяма част от младежите-доброволци участват в изпълнението на редица проекти, инициативи и работа с деца, а също така вземат участие в наши и чужди филмови продукции на исторически тематики като каскадьори и актьори – например в игралните филми „Дякон Левски”, „Воевода”, „Викинг куест”, „Смартфонът беглец”, „На педя от земята”, „Роза Дамасцена“ и др.