Въвеждат предмет „Гражданско образование“ в 11-ти клас за пръв път от новата учебна година

След истински битки в продължение на повече от 15 години, водени от проф. Минко Балкански, учредител и председател на Фондация „Миню Балкански“ на всички държавни и местни нива, най-после от новата учебна година за първи път в 11-ти клас се въвежда предметът „Гражданско образование“.

За разлика от другите предмети, гражданското образование обединява в себе си знания от различни науки: право, социология, политически науки, история, икономика, философия и др.

Авторите на учебника на Издателство “Просвета” по този предмет съзнателно са си поставили за цел уроците да се отнасят към съвременни български реалии, да повдигат актуални и остри за България, Европа и света въпроси, да са близки до всекидневния опит на съвременните български младежи и да са написани на разбираем за тях език. Сред темите, разглеждани в учебника, са проблемът с фалшивите новини и как те да бъдат разпознавани, гражданските протести, както и ученическите протести за климата.

Оценителите от Министерството на образованието и науката, одобрили учебника, изтъкват следните негови достойнства:
* сложни научни понятия са обяснени на много ясен и разбираем за учениците език;
* всяко ново понятие се разглежда във взаимовръзката му с въведените преди него понятия;
* плурализъм на гледните точки към всяко ново понятие;
* новите знания са въведени чрез актуални примери от съвременния живот, познати и разбираеми за учениците.
Към тези достойнства се добавят и  разнообразието от кинозадачи. При тях документални и игрални филми и трейлъри на филми в електронния вариант на учебника допълват и разширяват знанията за новите понятия и предоставят възможности за интересни дискусии в клас. Някои уроци за практически дейности и упражнения в печатния учебник са изградени изцяло върху конкретен филм.
Само чрез практически дейности и упражнения са представени също темите за ученика и училището в демократичното гражданство, за личната гражданска позиция и за конструктивно общуване и взаимодействие. В тези уроци на учителя и неговите ученици са предоставени различни интерактивни похвати, като симулации, ролеви игри в училищна среда, възпроизвеждащи ситуации и актуални процеси от обществено-политическия живот, които се доближават максимално до реалността.
Съдържанието на учебника не надхвърля с нищо обема от знания, заложен в учебната програма по гражданско образование за 11. клас, а очакваните резултати се постигат лесно и увлекателно чрез много и разнообразни практически задачи.
Авторите са прецизно балансиран колектив от доказани професионалисти: университетски преподаватели, гимназиален учител по история и философия и представител на неправителствена организация.

Освен десетки интерактивни задачи, електронният вариант на учебника по гражданско образование в първоначалния си вид предлага и 9 документални и игрални филма. Върху някои от тях („Слава”, „Най-младият лагерист в Ловеч”) са изцяло изградени уроци от печатния учебник. Други („Голяма екскурзия, 1989 г.”, „Зимата на 1997 г.”, „Да живее България!”) са част от кинозадачите, които допълват или разширяват темите за обсъждане в края на уроците. Трети („Да останем ли в България?”) дават нов поглед върху изучаваните понятия и съответно нови теми за дискусия.
Електронният вариант непрекъснато се допълва и разнообразява, като актуализирането на ресурсите става автоматично и не се налага учебникът да бъде свален отново от платформата на „Просвета”. Голямо предимство на е-учебника е, че веднъж свален на компютъра на потребителя, той може да се използва, без да е необходима постоянна връзка с интернет.

За изминалите повече от 15 години Фондация „Миню Балкански“ издаде прекрасно илюстровани учебници по гражданско образование за всички класове, от първи до 12-ти, които са базирани на най-добрите образци на френската образователна система. Учебниците могат да се закупят от Фондацията, която се намира в старозагорското село Оряховица.
Dolap.bg