За 12 старозагорски училища няма нови достойни директори

През месеците юли и август 2020 г. в област Стара Загора се проведе конкурс за заемане на длъжността „директор“ на 25 общински и държавни училища. Общо 66 бяха постъпилите заявления и документи. От тях допуснати до конкурс бяха 57 кандидати, а 9 са отхвърлени.

Конкурсът се проведе на 3 етапа – допускане по документи, писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността и интервю.

Комисията по провеждане на конкурса е председателствана от експерт от Регионалното управление на образованието (РУО) и членове – експерти от РУО. За общинските училища е имало представители от съответната община и на Обществения съвет при съответното учебно заведение. За държавните училища е имало представител на Министерство на образованието и науката.

За да бъдат класирани кандидатите, минималният сбор от тест и интервю е 100 точки. Максималният сбор е 175 точки. За някои училища е имало кандидати класирани на първо и второ място. Договор е сключен с класирания на първо място.

Ето и резултатите от конкурса:

Директор на ОУ „Христо Ботев“ в село Оризово, Община Братя Даскалови е Живка Петрова, която до конкурса беше изпълняваща длъжността. Директор на ІІ ОУ „Христо Ботев“ град Гълъбово ще бъде Жечка Михова, досега изпълняваща длъжността.

В община Казанлък 5 бяха вакантните длъжности за директори на училища. В град Казанлък, ОУ „Георги Кирков“ директор ще бъде Сребра Касева. За ОУ „Паисий Хилендарски“ спечелелият кандидат е Мария Колева. За директор на ОУ „Мати Болгария“ е избрана Боряна Попова. В ОУ „Васил Левски“ село Бузовград конкурсът е приключил без класиране, тъй като допуснатият кандидат не се е явил и остава досегашният директор. В ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ с. Хаджи Димитрово, спечелилият кандидат е Гюлюзар Василева.

В град Мъглиж, ОУ „Христо Ботев“ спечелилият кандидат е Милена Челебиева. НУ „Братя Жекови“ село Елхово, община Мъглиж, спечелилият кандидат е Калина Донева.

В община Павел баня в ОУ „Христо Ботев“ село Александрово няма класиран участник в конкурса и остава временно изпълняващият длъжността. В ОУ „Н.Й.Вапцаров“ село Гъбарево спечелилият кандидат е Весела Укалска. В ОУ „Христо Ботев“ с. Осетеново директор ще бъде Фатме Калфа. За ОУ „Генерал Скобелев“ село Скобелево няма спечелил кандидат.

Община Стара Загора: За ППМГ „Гео Милев“ няма класиран кандидат. За СУ „Христо Смирненски“ – няма класиран кандидат. Допуснатите до интервю кандидати не са се явили. За Вечерно средно училище „Захари Стоянов“ новият директор ще бъде Георги Еремиев. За ПГСАГ „Лубор Байер“ – няма класиран кандидат. За ПГОХ „Райна Княгиня“ – няма класиран кандидат. За ОУ „Кирил Христов“ -няма класиран кандидат. За V ОУ „Митьо Станев“ – няма класиран кандидат. За ОУ „Христо Ботев“ село Горно Ботево не е имало кандидати за обявената длъжност. Директор на ОУ „Иван Мирчев“ село Дълбоки ще бъде Жанета Донева. За ОУ „Отец Паисий“ село Калояновец – няма класиран кандидат.

За директор на ПГ по селско стопанство град Чирпан не е имало кандидати. За ОУ „Св.св.“Кирил и Методий“ град Чирпан спечелилият кандидат е Михаил Желев.

Директор на Центъра за специална образователна подкрепа град Мъглиж ще бъде Десислава Станкова.

Миналата седмица всички спечелили кандидати бяха представени в съответните училища и започнаха работа. С временно изпълняващите длъжността „директор“ също бяха оформени документите. На всички колеги желая здраве и успешна работа“, каза Татяна Димитрова, началник на Регионалното управление на образованието -Стара Загора.

Росица Ранчева