Медицинският факултет подготвя качествени специалисти

Деканът на Медицински факултет при Тракийски университет доц. д-р Юлиан Ананиев, дм получи Благодарствено писмо от Диагностично-консултативен център І -Стара Загора ЕООД (ДКЦІ- Стара Загора).

В него се изказва благодарност за отличната подготовка на лекарските асистенти, които завършват образованието си в Медицинския факултет и са преминали на стаж в ДКЦ-І- Стара Загора).

Лекарските асистенти показаха, че могат да извършват самостоятелно или в екип, под ръководството на лекар, квалифицирана и компетентна медицинска помощ при всякакви условия, се казва в текста подписан от зам. управителя Надежда Владимирова.- Изказваме задоволство и благодарност за прекрасното впечатление, което оставиха у пациентите, огромно желание за работа, отзивчивост, грижа и внимание както към най-малките пациенти, така и към най-възрастните.

Имахме възможност да назначим един от лекарските асистенти в самостоятелно звено – Манипулационна към ДКЦ-І. Впечатлени сме от неговата креативност и дисциплинираност.

При възможност, желаем да продължим работата с млади, надеждни и подготвени от Вашия университет кадри, като назначим на работа и други лекарски асистенти“, се казва в текста.

Благодарственото писмо е изпратено и до зав.декана по учебната дейност на Медицински факултет при Тракийски университет.

Надя Лилова