Над 80 предложения  бяха разгледани по време на юлското заседание на Общинския съвет Стара Загора

По време на днешната редовна сесия на Общински съвет Стара Загора беше приет на второ четене правилникът за постъпване в общинските детски ясли на територията на Община Стара Загора. Бяха подкрепени вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2020 година. Предвижда се отпускане на средства за изготвяне на проект за изграждането на общинска целодневна градина в централната част града, както и за проект за изграждане на пристройка към съществуваща сграда на Второ ОУ „П.Р.Славейков“. Общото увеличение на разходната част на общинския бюджет за 2020 година е в размер на 363 хил.лева.

Старейшините утвърдиха промени на действаща тарифа и  превозни документи, издавани от „Тролейбусни и автобусни превози“, поради  въвеждането в експлоатация на АСТ /автоматична система за таксуване/ от 1 октомври т.г. Одобрени бяха и промени в критериите и намаления при пътуването на учащи, възрастни граждани и хора с увреждания на територията на община Стара Загора.

По време на юлското заседание беше взето решение за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел осигуряване на нормалното приключване на 2020 г., поради възникнал временен касов разрив по бюджета на Община Стара Загора.

Приети бяха отчетите за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2019 година, за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости през 2019 година и за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода ноември 2019– юни 2020година, както и анализът за постъпилите жалби при обществения посредник на територията на Община Стара Загора и становища по тях за първото полугодие на годината. След оспорвани дебати не беше подкрепено предложението за изменения на  Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора.

Одобрено беше назначаването на д-р Камелия Харачерова за управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо фтизиатрични заболявания.“ и на Трифон Динев за управител на „Автосервиз на здравни заведения“,спечелили проведените конкурси за управители на общинските дружества. Дадено беше съгласие създаване на временна комисия за изработване на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора.

На юлското заседание беше гласувано и одобрено продължаване срока на действие на договорите за наем на обекти общинска собственост, сключени след проведена тръжна процедура, находящи се на територията на Община Стара Загора.

Старейшините  подкрепиха и  предоставяне за безвъзмездно ползване на имоти на „Алпийски клуб Железник“ и „Спортен клуб по художествена гимнастика ИМПАЛА“.

По време на днешната редовна сесия на Общински съвет Стара Загора беше приет на второ четене правилникът за постъпване в общинските детски ясли на територията на Община Стара Загора. Бяха подкрепени вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2020 година. Предвижда се отпускане на средства за изготвяне на проект за изграждането на общинска целодневна градина в централната част града, както и за проект за изграждане на пристройка към съществуваща сграда на Второ ОУ „П.Р.Славейков“. Общото увеличение на разходната част на общинския бюджет за 2020 година е в размер на 363 хил.лева.

Старейшините утвърдиха промени на действаща тарифа и  превозни документи, издавани от „Тролейбусни и автобусни превози“, поради  въвеждането в експлоатация на АСТ /автоматична система за таксуване/ от 1 октомври т.г. Одобрени бяха и промени в критериите и намаления при пътуването на учащи, възрастни граждани и хора с увреждания на територията на община Стара Загора.

По време на юлското заседание беше взето решение за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел осигуряване на нормалното приключване на 2020 г., поради възникнал временен касов разрив по бюджета на Община Стара Загора.

Приети бяха отчетите за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2019 година, за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости през 2019 година и за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода ноември 2019– юни 2020година, както и анализът за постъпилите жалби при обществения посредник на територията на Община Стара Загора и становища по тях за първото полугодие на годината. След оспорвани дебати не беше подкрепено предложението за изменения на  Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора.

Одобрено беше назначаването на д-р Камелия Харачерова за управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо фтизиатрични заболявания.“ и на Трифон Динев за управител на „Автосервиз на здравни заведения“,спечелили проведените конкурси за управители на общинските дружества. Дадено беше съгласие създаване на временна комисия за изработване на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора.

На юлското заседание беше гласувано и одобрено продължаване срока на действие на договорите за наем на обекти общинска собственост, сключени след проведена тръжна процедура, находящи се на територията на Община Стара Загора.

Старейшините  подкрепиха и  предоставяне за безвъзмездно ползване на имоти на „Алпийски клуб Железник“ и „Спортен клуб по художествена гимнастика ИМПАЛА“.