Нови възможности за практическо усъвършенстване предлага на студентите си Тракийски университет

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков подписа два договора за партньорство – с ЕТ „АПК – КОПРИВЩИЦА – ЛЮБЕН ЙОВКОВ” и с ЗП Радослав Любчов Йовков, които са собственици на най-мащабните козевъдни ферми в България.

Стопанствата им, в които се отглеждат 2000 кози от породите Саанска коза и Алпин, са оборудвани с най-модерните технологии за отглеждане и доене. А високата производителност на мляко им дава възможност, както за затворен цикъл до готов продукт, така и за продажба на преработватели.

Предмет на договора е университетът и фермите да обединят своите усилия за осъществяване на партньорство с цел съвместна образователна, клинична и научноизследователска дейност, а студентите от Ветеринарномедицинския и Аграрния факултет ще имат възможността да надграждат практическите си умения в иновативните стопанства.

Ректорът на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков сподели, че тази възможност ще квалифицира студентите на още по-добро технологично ниво: „Нашите студенти ще имат възможност да се запознаят с една от фермите, която е на най-високо генетично и технологично ниво. Козите във фермите в Копривщица са с много висок генетичен потенциал, а технологията е една от най-добрите в Европа. Системата е изцяло автоматизирана, компютаризирана, козите се доят в доилна зала. Нашите студенти ще могат да се докоснат до най-доброто, с което разполага козевъдството. Този договор дава възможност Тракийски университет да помага със своята експертиза, а студентите ни да получат добра практическа подготовка в реалния бизнес.

Нашето партньорство е и на друго поприще – ние съвместно участваме в иновативни проекти във фонд Земеделие, по мярка 16.1, където технологиите, с които ще работим съвместно са на най-високо световно ниво – криоконсервация на семенна течност, производство на ембриони, ембриотрансфер, което при козите е правено само на няколко места в света.“

Собственикът на козевъдната ферма Радослав Йовков разказа за предизвикателството, по което са поели с иновативното стопанство: „Ние със сина ми се занимаваме от 2015-та година в сферата на козевъдството, тъй като козето мляко е най-здравословният млечен продукт. Фермата изградихме преди 5 години, като сме заимствали холандски и италиански технологии, но с външни консултанти. Точно това роди идеята за партньорство с науката в България в лицето на Тракийски университет. Нашата цел е да работим над здравния статус на стадата и високото ниво на хранене, което превръща партньорството ни в необятно, защото тези сфери се развиват ежегодно. Ние ще предоставим нашите бази за обучение на студентите, а те ще имат възможността да останат в България и да получават много добро заплащане. Когато от работата им има ефективност, те ще бъдат по-добре заплатени от чуждестранните работодатели и ще работят в родината си.“

Надя Лилова