Търговско-промишлена палата – Стара Загора двигател на дуалното обучение

В Търговско-промишлена палата – Стара Загора се проведе работна среща за развитие на дуалното обучение в Област Стара Загора. На нея присъстваха представители на Регионално управление на образованието (РУО) Стара Загора, което е съорганизатор на срещата, директори на професионални гимназии и представители на фирми, работещи или планиращи да работят с дуално обучение.

Председателят на Палатата Олег Стоилов обърна внимание на добрите резултати постигнати в прилагането на дуалното обучение в професионалните гимназии на област Стара Загора, която беше отличена като водеща при приключването на проект ДОМИНО, част от проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“, финансиран от Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Олег Стоилов отбеляза, че това се дължи до голяма степен на създаденото ефективно и устойчиво партньорство между всички заинтересовани страни – представители на образованието, бизнеса, институциите, местните и регионалните власти, което е предпоставка за бъдещото му успешно развитие. Г-н Стоилов представи писмо до работодателските организации от Министерството на образованието и науката за създаване на национална информационна база с данни на работодатели, които отговарят на условията за включване с конкретна информация в дуалната система.

Татяна Димитрова, началник на РУО , потвърди голямата роля на партньорството за развитието на дуалното обучение и въобще на професионалното образование в областта. Заедно с Галина Вангелова тя представи проекта „Подкрепа на дуалната система на обучение в България“.

В последвалата дискусия участваха всички присъстващи. Те споделиха своите добри практики и направиха препоръки. В заключение всички се обединиха около оценката за ползите от дуалното обучение за развитието на Стара Загора, региона и страната и декларираха, че ще продължат активно да работят в този формат.

Dolap.bg