Станимира Димитрова е новият началник на отдел „Образование“ в Стара Загора

След проведен конкурс за заемане на длъжността „Началник на отдел образование“ при Община Стара Загора на първо място е класирана Станимира Димитрова.
36-годишната дама е
родена в Стара Загора. Завършила е бакалавърска степен по специалност „Специална педагогика“ в Тракийски университет – Стара Загора и магистърски програми по специалностите „Ресурсен учител“ и „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в същото учебно заведение. Семейна е с три деца в училищна и предучилищна възраст.

След завършване на висшето си образование, професионалният ѝ път стартира в социалната сфера, където работи като социален работник в отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“, Стара Загора. След това работи като педагог в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Сладък кладенец. От 2016 г. е кариерен консултант в Център за кариерно ориентиране. Участвала е в организацията и провеждането на множество обучения, тренинги и форуми с ученици от I до XII клас от училищата в област Стара Загора. Сертифицирана е по международна програма за обучение по кариерно консултиране – Global Career Development Facilitator (GCDF) и е преминала обучение, организирано от Министерство на образованието и науката. Работи в структурата на Община Стара Загора от началото на 2018 г., когато Центърът за кариерно ориентиране става част от Център за подкрепа за личностно развитие.

Освен човек, отдаден на работата си, съм съпруга и майка на три деца, сподели за Dolap.bg г-жа Димитрова. – Това ангажира цялото ми време. Харесва ми да прекарвам времето си със семейството и близък кръг от приятели. Интересувам се от теми свързани с образованието и реализацията на младите хора. Длъжността, която предстои да заема от 03.08.2020 г., е изключително отговорна и многопластова с изискване за широк кръг от познания и личностни качества.

Моята визия за бъдещата ми работа е изготвяне на ясна образователна стратегия, партньорство с образователните институции, отговорност към децата и учениците и приобщаване на родителите към проблемите в образованието.“ 

Класираната на второ място в конкурса Десислава Нанева, която досега работеше в отдел Образование“ и отговаряше за детските градини, ще заеме позицията главен експерт. Покана за работа в администрацията е получил и класираният на трето място в конкурса кандидат.

Росица Ранчева