Отново млад специалист застана на ръководен пост в Тракийски университет

Ректорското ръководство на Тракийски университет – Стара Загора отново гласува доверие на млад специалист и постави начело на Националния център за професионално обучение и компетентност д-р Здравко Тодоров.

Той е завършил ветеринарна медицина в Тракийски университет през 2013-та година и е продължил професионалния си път в Хановер, Германия, където се е специализирал в научната и иновативна дейност, свързана с ветеринарната медицина. Последната дейност, с която се занимава е организация и координация в „Семинарен център за обучение на ветеринарни лекари“ в Хановер, където се среща с най-доказаните имена в професионалната област в света. Също така е извършвал и консултантска дейност на ветеринарни клиники в Германия. Здравко Тодоров пристига тук, по покана на ректора на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков, и прегръща идеята да пренесе опита, компетенциите и контактите си в Националния център за професионално обучение и компетентност: „Винаги ми е било мечта да работя в Тракийски университет, защото ще имам възможността да споделя уменията си с младите хора на учебното заведение. Мисията ми е центърът да бъде достъпен и полезен за студентите на университета, хората от практиката и бизнеса. Можем да поканим тук редица водещи специалисти от чужбина и да се възползваме от техните знания. Такова посещение предстои – проф. Щарке – директор на клиниката за продуктивни животни в университета в Лайпциг ще проведе курс тук на тема „Болести и грижи по копитата при продуктивни животни“. Идеята е да се включат студенти и практикуващи ветеринарни лекари.“

Националният център за професионално обучение и компетентност при Тракийски университет разполага с лекционни зали и лаборатории за: диагностика и болести на млечната жлеза; репродуктивна диагностика; биохимични анализи, подология; зоохигиена.