Старозагорска детска градина с нова площадка по безопасност на движението

Старозагорска детска градина положи основите за изграждането на външна площадка, спомагаща за нагледното обучение по пътна безопасност. Възпитаниците на ДГ №7 „Светулка“ вече се радват на разчертана и маркирана пътна площадка. Целта е чрез симулиране на реална пътна обстановка в защитена среда, в двора на градината, децата да се учат  на практика на правилата за движение по пътищата.

„Имахме нужда от такава площадка на открито, която да представя в умален вариант реалната пътна среда, защото чрез нея децата усвояват знания и умения да бъдат активни участници в уличното движение като пешеходци, велосипедисти и пътници в различни превозни средства“, сподели директорката Деляна Караиванова. Тя допълни, че се предвижда да бъдат направени и инсталирани пътни знаци, както и да се изгради стена, изобразяваща забранителните и разрешителните сигнализации.

За оформянето на площадката са използвани специални бои за пътна маркировка, което е гаранция за устойчивостта на проекта във времето. На нея са обозначени в умален размер улици със съответната хоризонтална маркировка за преминаване на пешеходци и автомобили, както и кръстовище.

„Предвиждаме да закупим и мини превозни средства, което да допринесе за още по-добро усвояване на знанията на децата в практически ситуации. Така те ще имат възможността да влизат в различни роли на пешеходци и шофьори“, обясни още директорката на детската градина.

Новосъздадената площадка по Безопасност на движението е изградена на специално обособено място в двора на детската градина и ще бъде ползвана от децата от всички възрастови групи. Това ще спомогне обучителният процес да се базира на богата нагледно-практическа основа.

За изграждане на съоръжението са спомогнали учители от детското заведение, както  и представители на родителската общност.