Академичният съвет утвърди до 20-процентно увеличение на заплатите в Тракийски университет

Академичният съвет утвърди предложението на ректора доц. д-р Добри Ярков за до 20% увеличение на ОМРЗ (основна месечна работна заплата) на преподавателите и служителите от Тракийски университет.

Увеличението на заплатите във висшето учебно заведение е част  от предизборната програма на доц. Ярков, чиято цел е значително да бъде подобрено финансовото състояние на работещите в университета.

Основен акцент е поставен върху въвеждането на минимална асистентска заплата от 1000 лв., като в някои от факултетите тя надвишава и 1100 лв. Въвеждането на минимална асистентска заплата е във връзка с препоръка на просветния министър Красимир Вълчев. Тракийският университет е първото висше учебно заведение в страната с подобна промяна. По този начин университетът ще създаде по-добри и конкурентни условия за младите преподаватели и асистенти в страната.

Основното месечно трудово възнаграждение е минималното гарантирано от работодателя и за повишаване на материалното благосъстояние се предоставят редица други възможности, от които всички могат да се възползват. Те включват участие в национални и международни научноизследователски проекти, участие в структурни проекти, разработване и участие в програми по квалификационни и следдипломни обучения, водене на упражнения и лекции и разработване на нови тематични единици по англоезично обучение, участие в международни програми (Еразъм+) и много други.

През тази година за пръв път ще бъде въведено диференцирано заплащане на ДМС (13-та заплата) въз основа на изпълнението на критериите от новите правила за атестиране на академичния, административния и технически персонал.

Традиционно ще бъде стимулирана и научноизследователската и публикационна активност на преподавателите в ТрУ.

Ректорското ръководство заявява твърда позиция в постоянни усилия, по време на мандата си, за повишаване финансовото благосъстояние на преподавателите и служителите от университета, включително и чрез структурни промени, икономии и функционална оптимизация на кадровия потенциал.

Надя Лилова