Стартира ремонтът на Спортна зала „Стара Загора“

Община Стара Загора започна дейности по обновяване на Общинска Спортна зала „Стара Загора“ (ДЗУ).  Строително-ремонтните работи включват подмяна на настилката чрез демонтаж на съществуващата и инертни материали под нея и изграждане на нова професионална дървена спортна система с включени съпътстващи дейности и разчертаване с професионална боя за постигане на завършен вид на игралното поле.

Подовата настилка ще отговаря на изискванията на FIBA за провеждане на състезания от национален и международен мащаб. Същата ще бъде с високо ниво на сигурност и пожарна безопасност, здравина и устойчивост, подходящо ниво на твърдост и еластичност, способстващи  за абсорбиране на звука, с възможност за лесна поддръжка и хигиена.

Предвидените ремонтни дейности включват -цялостна подмяна на съществуващата дограма в сградата с шесткамерна PVC и Алуминиева дограма, както и ремонт на съблекалните и санитарните помещения.

Изпълнител на обекта е ЗАРАСТРОЙ“ ООД,  като стойността на договора възлиза на 256 393,29 без ДДС.

Срокът за завършване на всички строително-монтажните работи и предаването на обекта е 60 календарни дни.

Това е поредното подобрение, което Община Стара Загора реализира в спортното съоръжение Спортна зала „Стара Загора“ (ДЗУ).