Съдебната сага Ангел Динев -РИМ Стара Загора приключи

С решение на Върховния касационен съд от 15 юли 2020 г., окончателно приключи съдебната сага между Ангел Динев и Регионален исторически музей (PИМ)-Стара Загора.
В
края на август 2018 година кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров прекрати трудовото правоотношение с Ангел Динев, на основание на чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда, поради липса на качества за изпълнение на длъжността директор на Регионален исторически музей – Стара Загора.
Ангел Динев заведе дело срещу РИМ-Стара Загора, като счита Заповедта на кмета на Общината за неправилна и незаконосъобразна.
На 9 май 2019г. с решение на
Районен съд Стара Загора се отхвърлят като неоснователни предявените от Ангел Динев искове против РИМ-Стара Загора. Бившият директор трябваше да заплати на музея разноските по делото.
Ангел Динев обжалва пред Окръжен съд Стара Загора, който на 12 ноември 2019 година реши, че ищецът не разполага с необходимите лични качества и умения да изпълнява ефективно възложената работа, поради което правилно и в съответствие със закона, работодателят е прекратил трудовото правоотношение, на основание на чл.328, ал.1 от Кодекса на труда.
Решението бе
обжалвано пред Върховния касационен съд, който определи, че Решението на Окръжен съд Стара Загора е окончателно и не подлежи на обжалване.
Dolap.bg